ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Анатоліївна ТІТОВА
http://orcid.org/0000-0002-6081-1812
Надія Олександрівна ПАЛЯНИЧКА
http://orcid.org/0000-0001-8510-7146

Анотація

Проаналізовано реалії організації професійної підготовки майбутніх інженерів у контексті цілеспрямованого розвитку їх творчого потенціалу із застосуванням інноваційних форм і методів навчання. Обґрунтовано підходи до вибору інноваційних форм і методів навчання та їх гармонійного поєднання з усталеними з метою позитивного впливу на розвиток творчого потенціалу здобувачів вищої освіти при організації навчального процесу професійної підготовки майбутніх інженерів (на прикладі спеціальності 208 «Агроінженерія»). Схарактеризовано існуючу практику застосування інноваційних форм і методів навчання у аграрних та технічних закладах вищої освіти України. Виокремлено основні підходи до відбору форм і методів навчання, спрямованих на розвиток творчого потенціалу студентів інженерних спеціальностей

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТІТОВА, О. А., & ПАЛЯНИЧКА, Н. О. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ І МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4286
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олена Анатоліївна ТІТОВА, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Надія Олександрівна ПАЛЯНИЧКА, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

кандидатка технічних наук, доцентка, доцентка кафедри обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика

Посилання

Джеджула О.М. Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю: колективна монографія. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2015. 214 с.

Кошук О. Б. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії:автореф. дис. ... док. пед. наук: 13.00.04. Глухів, 2019. 38 с.

Лузан П.Г. Наукові основи організації педагогічного процесу в аграрному вищому навчальному закладі: монографія. Київ:Міленіум, 2015. 330 с.

Нагаєв В.М., Шоєв Н.Н. Концептуальні засади управління навчально-творчою діяльністю студентів. Основи сучасноїпедагогіки. Херсон, 2016. С. 97–158.

Abdulla, M., Motamedi, Z., Majeed, A. Redesigning Telecommunication Engineering Courses with CDIO geared for PolytechnicEducation. In: 10th Conference on Canadian Engineering Education Association Proceedings, 2019. doi:10.24908/PCEEA.VI0.13855.

Graham R. The global state-of-the-art in engineering education. Outcomes of Phase 1 benchmarking study. 2017. 50 p. URL: https://teachingframework.com/resources/Phase-1-engineering-education-benchmarking-study-2017.pdf (дата звернення: 01.05.2021).

Hadgraft, R.G., Kolmos, A. Emerging learning environments in engineering education. Australasian Journal of Engineering Education, 2020. 25(1). 3–16. doi:10.1080/22054952.2020.1713522.

IDEO. Education – Building a Generation of Design Thinkers. 2015. URL: http://www.ideo.com/expertise/education/ (дата звернення: 13.05.2021).

Haldorai, A., Murugan, S., Ramu, A. Evolution, challenges, and application of intelligent ICT education: An overview. 2020. doi:10.1002/cae.22217.

Тітова О.А. Педагогічна система розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів у аграрних університетах: теоретичне обґрунтування та методичне забезпечення: монографія. Мелітополь: Видавець Однорог Т.В., 2019. 324 с.

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, ступеня вищої освіти: бакалавр, галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство, спеціальності: 208 «Агроінженерія». Київ, 2018. 26 с.

Criteria for accrediting Engineering Programs by Engineering Accreditation Commission. USA: ABET, 2014. 25 p. URL: https://www.abet.org/wp-content/uploads/2015/04/eac-criteria-2013-2014.pdf (дата звернення: 12.04.2021).

UK Standard for professional engineering competence. 3rd ed. Engineering Council, 2014. 47 p. URL: https://www.engc.org.uk (дата звернення: 26.04.2021).

Nickerson R.S. Enhancing Creativity. Handbook of Creativity. In R.J. Sternberg (Ed.). Cambridge University Press, 1998. P. 392–430.