ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ВИКЛАДАННІ ЛІДЕРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Миколаївна РЕЗНІК
http://orcid.org/0000-0001-8310-1242

Анотація

Досліджено особливості застосування сінгапурського, проєктного, дослідницького, ігрового методів та коучінг-методу у викладанні лідерських дисциплін. Проаналізовано різницю проєктного та дослідницького методів, рольової та ділової гри. Обґрунтовано, що застосування інтерактивних методів навчання сприяють удосконаленню викладання лідерських дисциплін у вищій школі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РЕЗНІК, С. М. (2021). ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ВИКЛАДАННІ ЛІДЕРСЬКИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4271
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Миколаївна РЕЗНІК, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна

Посилання

Сисоєва, С.О. Інтерактивне навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти. Наукові праці

Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу Києво-Могилянська академія. Сер.:

Педагогіка. 2011. № 158 (146). С. 5–10.

Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська, О.М. Освітні технології. Київ: АСК, 2001. 256 с.

Резнік С.М. Сучасні тенденції використання викладачами активних методів навчання у вищому технічному навчальному

закладі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, 2013. Вип 30(83). С. 282–286.

Кофейникова Ю.Л. Психологическая природа сотрудничества как формы контекстного образования. Педагогика и психология образования, 2016. № 2. С. 92-99.

Фирюлина Н.В. Формы и методы педагогического сотрудничества: сингапурская методика. Концепт, 2018. № 4. С. 65–73.

Иванова С.В., Пастухова Л.С. Возможности использования проектного метода в образовании и работе с молодежью на

современном этапе. Образование и наука, 2018. №20(6). C. 29–49.

Духавнева А.В. Игровые технологии. Педагогические технологии. Москва, 2004. С. 84–91.

Психогимнастика в тренинге. Под ред. Н.Ю. Хрящевой. СПб.: Речь, Институт Тренинга, 2000. 256 с.

Boyatzis R.E., Smith M., Beveridge, A. Coaching with Compassion: Inspiring Health, Well-Being and Development in

Organizations. Journal of Applied Behavioral Science. 2013. № 49(2). P. 153–178.

Файзрахманова А.Л., Файзрахманов И.М. Использование коучинга при обучении студентов истории изобразительного

искусства. Концепт, 2018. № 10. С. 51–60.