ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євгенія Юріївна КОРОСТЕЛЬОВА
http://orcid.org/0000-0001-8355-9122

Анотація

Схарактеризовано особливості змісту та організації проведеного педагогічного експерименту щодо формування науково-природничої та математичної компетентності учнями основної школи при використанні міжпредметних зв’язків фізики в проєктній діяльності учнів

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОРОСТЕЛЬОВА, Є. Ю. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОЇ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ З ФІЗИКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4282
Розділ
Статті
Біографія автора

Євгенія Юріївна КОРОСТЕЛЬОВА, Національний педагогічний університет ім. Н.П. Драгоманова

аспірантка кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії

Посилання

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізика 7–9 класи. URL: http://www.mon.gov.ua/.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. URL: http://www.mon.gov.ua/.

Головко М.В. Дидактичні основи побудови державного стандарту загальної середньої освіти. Особистість в єдиному освітньому просторі: збірник наукових тез. Запоріжжя: Фінвей, 2012. Т. 1. С. 123–128.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Н.М. Бібік, Л.С. Ващенко, О.І. Локшина, О.В. Овчарук, Л.І. Паращенко, О.І. Пометун, О.Я. Савченко та ін.; під заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: К.І.С., 2004. 112 с. [бібліотека з освітньої політики]

Мартиненко С.М., Кипиченко Н.С. Сучасні підходи до формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: педагогічні науки, 2012. №14. С. 85–89.

Шут М.І., Мартинюк М.Т., Благодаренко Л.Ю. Актуальні проблеми модернізації базової фізичної освіти. Педагогічна і психологічна наука в Україні: зб. наук. праць в 5 т. Київ: Педагогічна думка, 2012. Т. 3: Загальна середня освіта. С. 149–160.

Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару 3 квіт. 2014 р. (м. Київ). Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. Ч. 2. 292 с.

Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О. Визначення структури предметної компетентності учнів з фізики у 7–9 класах. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: матеріали методол. семінару, 3 квіт. 2014 р. (м. Київ). Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. Ч. 1. С. 364–370.

Hilborn R.C., Friedlander M.J. Biology and Physics Competencies for Pre-Health and Other Life Sciences Students. CBE Life Sci Educ., 2013. 12(2): 170–174 URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3671645/

Лодатко Є.О. Софістичні інтенції модернового трактування методів навчання в сучасному науковому дискурсі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки, 2021. №1. C. 10–18.