ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐЕНЕЗИ ГУМАНІЗАЦІЇ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Роман Володимирович ЄВСОВИЧ
http://orcid.org/0000-0002-7520-3836

Анотація

У статті викладено результати авторського описово-аналітичного дослідження ґенези гуманізації та гуманізації вищої освіти України в період від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлено науково-педагогічне обґрунтування цього процесу, зумовленого історичними обставинами суспільного розвитку, та проаналізовано його динаміку в історико-педагогічній ретроспективі. Виявлено, що ще від часів заснування перших вищих навчальних закладів, у ґенезі розвитку гуманізму як основоположної та парадигматичної сутності вищої освіти, мали місце позитивні та негативні тенденції, які сьогодні слід враховувати у вищій освіті України. Визначено особливості розвитку ґенези гуманізації і гуманітаризації вітчизняної вищої освіти впродовж проаналізованих історичних періодів. Схарактеризовано внесок учених у розвиток ґенези гуманізації і гуманітаризації вищої освіти України. Доведено, що кожна епоха висувала нові вимоги до вищої освіти, що значно впливло на розуміння сутності гуманізації і гуманітаризації освітньої діяльності вишів в конкретних культурно-історичних і соціальних умовах.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЄВСОВИЧ, Р. В. (2021). ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐЕНЕЗИ ГУМАНІЗАЦІЇ І ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4275
Розділ
Статті
Біографія автора

Роман Володимирович ЄВСОВИЧ, Рівненський державний гуманітарний університет

здобувач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. Київ: Знання України, 2010. 520 с.

Гончаренко С.У., Мальований Ю.І. Гуманізація і гуманітаризація освіти. Шлях освіти, 2001. № 2. С. 2–6; № 3. С. 2–8.

Пелех Ю.В. Теоретико-методичні засади формування ціннісно-смислової готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності. Вища освіта України, 2008. № 3 (дод. 2), т. 1. С. 362–369.

Пащенко Д.І. Генезис гуманістичних ідей у педагогіці. Київ: Науковий світ, 2001. 278 с.

Жадько В.А. Філософія як гуманістичний світогляд: наукова монографія. Запоріжжя: Новий Світ-2000, 2019. 200 с.

Дебич М.А. Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі XXI століття. Вища школа, 2011. № 5/6. С. 47–55.

Сухомлинский В.А. О воспитании совести: [Из кн. «Как воспитать настоящего человека»]. Педагогика, 1995. № 4. С. 49–51.

Десятов Т.М. Стратегії та інноваційні технології організації освітнього процесу в закладах вищої освіти в умовах

непередбачених викликів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія

Педагогічні науки, 2020. № 2. С. 1–9.

Гончаренко С.У. І все-таки – гуманітаризація. Педагогіка і психологія, 1995. № 1. С. 3–7.

Єфремова Н.Ф., Маляр Н.І. Методологічні аспекти гуманізації вищої освіти в Україні. Гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-методичної конференції. Харків, 2000. С. 38–44.

Аристотель. Политика. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 759–779.

Часова К.С. Гуманізація освіти в Україні: теоретичний аналіз. Педагогічний процес: теорія і практика, 2013. Вип. 4. С.

–201. URL: http://nbuv.gov.uа/UJRN/pptp_2013_4_23