ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДНА З БАЗОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина Миколаївна ЗАДІЛЬСЬКА
http://orcid.org/0000-0002-5888-9792

Анотація

Здійснено огляд науково-методичних надбань вітчизняних та зарубіжних науковців щодо підготовки майбутніх учителів англійської мови до позакласної діяльності, описано базові педагогічні аспекти позакласної діяльності що здійснюються в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка. Досліджено специфіку послідовного та систематичного здійснення процесу організації позакласної роботи з англійської мови. Увага сконцентрована на успіх позакласної діяльності у розвитку навиків неофіційного мовлення студентів, їхнього самоврядування, активності та формування особистості в цілому. Акцентується на вміння вчителя-фахівця використовувати Інтернет-контент в позакласній діяльності та високу результативність удосконалення комунікативних навиків та мотивацію студентів до вивчення англійської мови.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗАДІЛЬСЬКА, Г. М. (2021). ПОЗАКЛАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДНА З БАЗОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4265
Розділ
Статті
Біографія автора

Галина Миколаївна ЗАДІЛЬСЬКА, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри порівняльної педагогіки та методики викладання іноземних мов

Посилання

Горобченко Н. Організація позакласної роботи як одна з умов успішного оволодіння іноземною мовою. Система університетської бібліотеки. URL: http://eprints.zu.edu.ua/25525

Дурманенко О.Л. Виховна робота в університеті як чинник становлення особистості майбутнього фахівця. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2012. № 8. С. 59–62.

Коркішко О.Г. , Палаткін Є.В. Позааудиторна робота з громадянського виховання молоді в умовах вищого навчального закладу. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2017. № 6. С. 106–116.

Семеног О.М. Підготовка майбутніх учителів-словесників до позакласної діяльності з патріотичного виховання : лінгвоаксіологічний контекст. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017. № 6. С. 142–152.

Davalos D. The effects of extracurricular activity. Colorado State Univ Libraries. Hispanic Journal, 2012.

Tumanov A. Extra-Curricular Activities in Second Language Teaching in a University Setting. Canadian Modern Language Review.Canada, 2011.

Савченко О.Я. Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту : здобутки і нерозв’язані проблеми. Рідна школа, 2014. № 4–5. С. 12–16.

Салащенко Г.М. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції студентів та курсантів немовних закладів вищої освіти засобами проектних технологій. Правовий часопис Донбасу, 2019. № 3(68). С. 153–159.

Петрович О.Б. Сучасні організаційні фoрми позакласної роботи з літературно обдарованими учнями. Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2014. № 1.С. 32– 35.

Усатюк А.Л. Активізація навчальної діяльності на уроках іноземної мови Іноземні мови, 1998. № 3. С. 8–9.