МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло Михайлович МЕДВІДЬ
http://orcid.org/0000-0002-4506-8020
Ірина Олексіївна ЛИСИЧКИНА
http://orcid.org/0000-0002-2050-9379
Денис Валентинович ЛІСОВЕНКО
http://orcid.org/0000-0002-4255-2589
Володимир Миколайович ЛЮТИЙ
http://orcid.org/0000-0003-0235-2475
Олег Вікторович НІКОНЕНКО
http://orcid.org/0000-0003-0689-2030

Анотація

За результатами проведеного дослідження визначено методику організації системи зворотного зв’язку у ВВНЗ з урахуванням впливу на неї існуючих особливостей. Установлено, що особливостями ВВНЗ, які необхідно враховувати в організації системи зворотного зв’язку, є: корпоративна культура ВВНЗ, традиційно побудована на взаємовідносинах учасників освітнього процесу за принципом «керівник заняття (викладач) завжди правий», що ускладнює реалізацію студентоцентрованого навчання; різні категорії здобувачів (студенти, студенти програми підготовки офіцерів запасу, здобувачі тактичного рівня військової освіти (курсанти), здобувачі оперативного рівня військової освіти (слухачі), особи, які призначаються на посади після практичної діяльності у військах (слухачі курсів підвищення кваліфікації педагогічних та науковопедагогічних працівників)), які різняться між собою за віковими та діяльнісними характеристиками, що необхідно враховувати у процесі забезпечення зворотного зв’язку. Складовими методики організації системи зворотного зв’язку у ВВНЗ з урахуванням впливу на неї існуючих особливостей визначено такі: вхідні дані (існуючі вимоги до системи зворотного зв’язку у закладі вищої освіти (ЗВО)); визначення класифікації характеристик здобувачів ВВНЗ й методику їх врахування у процесі організації освітнього процесу; визначення методики формування структури опитувальника з урахуванням в ній характеристик здобувачів для забезпечення отримання зворотного зв’язку; визначення компонентів системи зворотного зв’язку з урахуванням міжнародного досвіду забезпечення студентоцентрованого навчання у ВВНЗ; визначення умов забезпечення зворотного зв’язку у ВВНЗ шляхом проведення дослідження та апробацій його результатів; розроблення та затвердження нормативноправового акту ВВНЗ «Положення про систему зворотного зв’язку»; внесення змін до освітньої програми курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників з метою розвитку культури якості в академічній спільноті. Схема методики організації системи зворотного зв’язку у ВВНЗ з урахуванням впливу на неї існуючих особливостей є циклічною, причому наявність циклічності залежить від появи нових вхідних даних (нових вимог до системи зворотного зв’язку у ЗВО), які з часом можуть змінюватися.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МЕДВІДЬ, М. М., ЛИСИЧКИНА, І. О., ЛІСОВЕНКО, Д. В., ЛЮТИЙ, В. М., & НІКОНЕНКО, О. В. (2021). МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4269
Розділ
Статті
Біографії авторів

Михайло Михайлович МЕДВІДЬ, Національна академія Національної гвардії України

доктор економічних наук, професор зі спеціальності 254 Забезпечення військ (сил), заступник начальника навчально-методичного центру – начальник відділу методичного забезпечення навчального процес

Ірина Олексіївна ЛИСИЧКИНА, Національна академія Національної гвардії України

кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій

Денис Валентинович ЛІСОВЕНКО, Військова академія (м. Одеса)

кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника академії з наукової роботи – начальник науково-організаційного відділу

Володимир Миколайович ЛЮТИЙ, Національна академія Національної гвардії України

викладач служби мовної підготовки мовного відділення

Олег Вікторович НІКОНЕНКО, Національна академія Національної гвардії України

старший помічник начальника науково-організаційного відділу

Посилання

Медвідь М.М., Тробюк В.І., Черніченко І.Ю., Д'яченко О.А., Хомякова В.І. Методика розвитку системи внутрішнього

забезпечення якості закладу вищої освіти, особливості здійснення її процедур та заходів у вищому військовому

навчальному закладі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія

«Педагогічні науки», 2020. Вип. 3. С. 226–235.

Медвідь М.М. Методика підготовки вищого військового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання

якості освітньої програми №№ 1 та 2. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету,

Вип. 1. С. 129–137.

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми: протокол НАЗЯВО від 17.11.2020 р.

URL: https://cutt.ly/snYDa1F (дата звернення: 10.04.2021).

Зворотній зв'язок: Кембриджський словник англійської мови. URL: dictionary.cambridge.org (дата звернення: 11.04.2021).

Алфьорова Л.М. Стратегічна інформаційна система побудови зворотного зв’язку у вищому навчальному закладі.

Інформаційні технології в освіті , 2013. Вип. 15. С. 234–241.

Божук Т., Малик Л. Роль зворотного зв’язку в навчальному процесі: досвід застосування методів «три конверти» та

анкетування. Молодь і ринок, 2010. №7–8(66–67). С. 94–98.

Дибкова Л.М. Засоби реалізації швидкого зворотного зв’язку в інформаційному освітньому середовищі. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020. Т. 77. № 3. С. 130–144.

Henderson M., Ryan T., Phillips M. The challenges of feedback in higher education. Assessment & Evaluation in Higher

Education , 2019. №44(1). pp. 1–16, DOI: 10.1080/02602938.2019.1599815

Запровадження системи зворотного зв’язку в державних установах та громадських організаціях: посібник. Київ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2018. 110 с.

Особистісний і професійний розвиток дорослих: теорія і практика: [монографія] / авт. кол.: Аніщенко О.В., Баніт О.В.,

Василенко О.В., Волярська О.С., Дорошенко Н.І., Зінченко С.В., Сігаєва Л.Є.; за ред. Аніщенко О.В. Київ: ІПООД НАПН

України, 2016. 354 с.

Оголь Т. Психологічний аспект впровадження інноваційних педагогічних технологій. Освіта. Технікуми, коледжі, 2006. №1(14). С. 15–16.

Медвідь М. М., Черніченко І. Ю., Медвідь Ю. І., Дем’янишин В. М. Імплементація постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації…» в процесі становлення викладача-початківця вищого військового навчального закладу. Молодь і ринок, 2020. №1(180). С. 6–11.

Medvid M., Dem’yanyshyn V., Сhernichenko I., Honchar V., Liutyi V. The Development of Readiness for the Educational

Activities in Teachers of Higher Military Educational Institutions . Proceedings of the 2020 3rd International Seminar on

Education Research and Social Science (ISERSS 2020), Advances in Social Science, Education and Humanities Research,

Vol. 516, pp. 416–422. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.077

Жигірь В. Методи дослідження статистичних даних професійної педагогіки у підготовці менеджерів до освітньої

діяльності. Молодь і ринок , 2010. № 7–8. С. 60–65.

Медвідь М.М. Іващенко П.О., Медвідь Ю.І., Звєрєв M.В. Методика порівняльного аналізу вивчення досвіду державного управління на прикладі соціального захисту військовослужбовців. Честь і закон, 2020. №2(73). С. 107–114.