РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Миколаївна ЯЦИНА
http://orcid.org/0000-0002-6319-3829

Анотація

Статтю присвячено одній із важливих наукових проблем, зумовлених кардинальними змінами у теорії і практиці навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку. ІІ актуальність спричинена реалізацією Концепції Нової української школи, суть якої полягає в зміні методики навчання молодших школярів, яка максимально наближає навчання учнів до ігрової діяльності, що є характерною ознакою психічного і фізичного розвитку дітей у молодшому шкільному віці. Акцентовано увагу на різні аспекти реалізації інтегрованих міжпредметних зв’язків на уроках української мови, зокрема елементів занять з мови та літературного читання, мови та математики, мови та природознавства, мови та інформатики, мови та мистецтва. У зв’язку з тим, що новий освітній план для учнів початкових класів пропонує введення таких предметів як «Я досліджую світ», «Я у світі», «Довкілля», «Технології здоров’я», «Природознавство», що самі по собі мають інтегрований характер, це дає змогу вчителю початкових класів розширити міжпредметні зв’язки дисциплін, що вивчаються молодшими школярами. Наголошено на тому, що сучасні науковці пропонують розрізняти поняття «інтегроване навчання» та «міжпредметні зв’язки», які донедавна в літературі трактувалися як подібні явища. Услід за О. Савченко зазначено, що уроки інтегрованого змісту відрізняються від уроків з використанням міжпредметних зв’язків, оскільки це – різні дидактичні поняття. Інтегровані уроки можуть проводитися на основі внутрішньопредметної, міжпредметної та міжсистемної інтеграції: об’єднані дво-, три-, чотирипредметні, урок-занурення, урокекскурсія, урок-похід, урок-подорож тощо. Вони часто слугують продовженням паралельного вивчення споріднених предметів у межах одного уроку. На основі визначених теоретичних засад інтегрованих та міжпредметних зв’язків запропоновано різні варіанти їх використання на уроках рідної мови у початковій школі

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯЦИНА, С. М. (2021). РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4280
Розділ
Статті
Біографія автора

Світлана Миколаївна ЯЦИНА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри початкової освіти

Посилання

Савченко О. Дидактика початкової освіти. Київ: Грамота, 2012. 373 с.

Селевко Г.К. Модели интеграции содержания учебных дисциплин. Энциклопедия образовательных технологий: в 2-х т. М.: НИИ образовательных технологий, 2006. Т.1. С. 479−488.

Савченко О. Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації компетентнісного підходу на уроках літературного читання. Український педагогічний журнал, 2017. №2. С. 48–57

Бех І. Інтеграція як освітня перспектива. Початкова школа, 2002. № 5. С. 5–6

Короткий термінологічний словник з педагогіки / укл. С.Г. Мельничук. Кіровоград, 2004. 34 с.

Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ: Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с.

Костюк Н.Т. Об’єктивна зумовленість і діалектика інтеграції сучасного наукового знання. Київ: Вища школа, 1998. 327 с.

Мариновська О. Інтегроване навчання: технологічний аспект. Рідна школа, 2014. № 4–5. С. 33

Большакова І. Особливості реалізації міжпредметної інтеграції змісту навчання на уроках у початковій школі. URL: https://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/05/Болшшакова-ІО..pdf.

Нова українська школа. Міністерство освіти і науки України: офіційний сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola.

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016–2017 н. р.: Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016р. № 1/9-437. URL: https://osvita.ua/school/school-ukraine/.

Савченко О.Я. Літературне читання: підручник для 4 класу закл. заг. середньої освіти. Київ: Освіта, 2019. 192 с.

Волощенко О., Козак О., Остапенко Г. Я досліджую світ: підручник інтегрованого курсу для 3 класу (у 2-ох частинах). Київ: Світоч, 2020. 170 с.

Вашуленко М.С., Мельничайко О.І., Васильківська Н.А. Українська мова: підручник для 3 класу. Київ: Освіта, 2019. 192 с.