ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина БАБЕНКО

Анотація

Проаналізовано особливості використовування оригінальних текстів у викладанні англійської мови. Розглянуто прийоми застосування текстів на практичних заняттях: самостійний пошук інформації, доповнення недостатньої інформації, диференціація, самостійна навчальна діяльність, використання фонових знань.


Виділено критерії відбору автентичних текстів: актуальність, пізнавальна цінність, наочність, систематичність, відповідність навчальному плану, доступність, достовірність. Осмислення оригінальних текстів поглиблюється за умови виконування вправ на етапах дотекстової, текстової та піяслятекстової роботи.


Схарактеризовано ефективні вправи, спрямовані на вдосконалення іншомовних навичок студентів, а саме: підготовка історичної довідки на обрану тему, нотування інформації в процесі читання тексту, коментування отриманих даних у процесі ознайомчого читання, порівняння інформації про реалії рідної та зарубіжної країни, знаходження додаткових відомостей за обраною темою, унаочнення власного повідомлення, обговорення отриманої інформації в малих групах та колективно, написання анотації на прочитаний текст.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАБЕНКО, К. (2022). ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 80–85. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-80-85
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Катерина БАБЕНКО, Класичний приватний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри теорії та практики перекладу

Посилання

Коротка Н.В. Роль автентичних матерiалiв в вивченні ділової англійської мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Філологія, 2018. Вип. № 4(72). С. 124–127.

Нипадимка А.С., Сарновська Н.І. Роль автентичних текстів в навчанні іноземним мовам майбутніх фахівців-міжнародників. Молодий вчений, 2016. Вип. № 4.1 (31.1). С. 84–87.

Букач В.М., Голубова Г.В. Викладання краєзнавства та іноземної мови у вищій школі. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, 2019. Вип. 24 (129). С. 26–32.

Анісімова Ю. Читання автентичних текстів як запорука швидкого оволодіння англійською мовою. Актуальні питання гуманітарних наук, 2020. Т. 1. Вип. № 33. С. 117–122.

Шпак І. Використання автентичних матеріалів при навчанні читанню англійською мовою. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Педагогіка, психологія, філософія, 2014. Вип. № 199(1). С. 421–425. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2014_199%281%29__68 (дата звернення: 29.05.2022).

Галацин К. Використання автентичних текстів на заняттях з англійської мови в технічних закладах освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019. Вип. № 10 (94). С. 11–21.

Дмітренко Н.Є. Використання автентичних текстів в автономному навчанні професійно орієнтованого англомовного спілкування. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2020. Т. 2. Вип. № 69. С. 107–111.

Качур І.І. Використання автентичних матеріалів як креативний підхід до вивчення іноземної мови. Інноваційна педагогіка, 2020. Т. 2. Вип. № 21. С. 13–15.

Рейда О., Івлєва К., Гулієва Д. Використання автентичних матеріалів у процесі викладання англійської мови студентам-філологам. Актуальніi питання гуманітарних наук. Педагогіка, 2019. Т. 3. Вип. № 23. С. 133–138.

Гужва Т.Н. Английский язык. Разговорные темы: для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. Т. 2 . Киев: Тандем, 1997. 336 с.

Гужва Т.Н. Английский язык. Разговорные темы: для абитуриентов, слушателей курсов, студентов филологических факультетов. Т. 1. Киев: Тандем, 1995. 352 с.

Webster J. Daddy Long-Legs: A Comedy in Four Acts. New York: The Curtis Publishing Company, 1912. 182 p. URL: https://www.gutenberg.org/ebooks/40426 (дата звернення: 29.05.2022).

University College Birmingham. URL: https://www.ucb.ac.uk/study/undergraduate/apply-2022/ (дата звернення: 03.04.2022).

Проценко Ю.М. Лондон знайомий та незнайомий. Київ: Знання, 1997. 80 с.

Leapman M. Eyewitness travel. Great Britain. London: Dorling Kindersley Limited, 2014. 674 p.

Holiday Hypermarket. URL: https://www.holidayhypermarket.co.uk/operators/tui (дата звернення: 29.05.2022).