DOI: https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2

Опубліковано: 13.07.2022

НА ШЛЯХУ ДО ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ДІАЛОГУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Димитріна КАМЕНОВА, Світлана АРХИПОВА

44-51