НАВЧАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена ВОВК
Лариса ПАШІС

Анотація

Статтю присвячено розгляду актуальної методичної проблеми навчання стилістичної граматики студентів університету. Метою статті є проаналізувати стилі і регістри різних сфер іншомовної комунікації та їхні лексичні і граматичні особливості, а також запропонувати відповідну методику, яка включає етапи навчання та релевантну систему стилістично зорієнтованих вправ.


Аргументується доцільність навчання стилістичної граматики студентів вже на молодших курсах мовних факультетів. Наводяться думки провідних методистів щодо необхідності вивчення стилістичної граматики, що є вищим рівнем володіння іноземною мовою, зокрема англійською.


Підкреслюється, що оволодіння стилістичною граматикою передбачає сформованість у студентів іншомовної стилістичної компетенції, яка має на меті формування граматичної і стилістичної усвідомленості та здатності продукувати коректні повідомлення відповідно до комунікативної ситуації в реальних умовах спілкування. Формування означеної компетенції є поступовим процесом, впродовж якого студенти мають пройти певні етапи мовної і мовленнєвої грамотності. Остання, крім усього іншого, передбачає вміння переключати регістри та мікшувати стилі спілкування. Відповідно, регістрові та стилістичні варіювання є контекстуально залежними: це означає, що вони детермінуються умовами, в межах яких відбувається комунікативна взаємодія.


Передбачається, що формування іншомовної стилістичної компетенції має починатися вже на початковому етапі оволодіння іноземною мовою з тим, щоб студенти могли створювати стилістичні поля, розширювати і звужувати їх відповідно до конотативних значень мовних одиниць, також синонімічно їх варіювати відповідно до формального чи неформального спілкування та усного чи писемного мовлення. Пропонується відповідна система стилістично зорієнтованих завдань, які складаються з некомунікативних рецептивних, умовно-комунікативних рецептивно-репродуктивних і комунікативних продуктивних вправ. Вправи ілюструються релевантними прикладами англійською мовою. Підкреслюється, що використання запропонованої системи вправ починається на молодших курсах і триває до старших курсів навчання у вищій школі для отримання очікуваного навчального результату.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВОВК O., & ПАШІС L. (2022). НАВЧАННЯ СТИЛІСТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 91–101. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-91-101
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Олена ВОВК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

Лариса ПАШІС, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

Посилання

Britain, D. (2007). Grammatical variation in England. In D. Britain (ed.) Language in the British Isles. Cambridge: Cambridge University Press. P. 75–104.

Reid, T.B. (1956) Linguistics, Structuralism, Philology. Archivum Linguisticum, 8. P. 45–56.

Halliday, Michael A.K. (2004). The linguistic sciences and language teaching. London: Longman. 322 p.

Halliday, Michael A.K. and Ruqaiya Hasan (1990). Language, context, and text: aspects of language in a social-semiotic perspective. Oxford: Oxford University Press. 126 p.

Register (discourse). Retrieved from http://www.glottopedia.org/index.php/Register_(discourse)

Halliday, Michael A.K., Ruqaiya H. (1994). Cohesion in English. London: Longman. 392 p.

Hymes, D. (1979) Soziolinguistik: zur Ethnographie der Kommunikation. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 278 S.

Quirk, R., Greenbaum, S., Geoffrey L. (1989). A comprehensive grammar of the English language. London: Longman. 898 p.

Biber, D. (1995). Dimensions of register variation: a cross-linguistic comparison. Cambridge: Cambridge University Press. 428 p.

Biber, D. (1999). Longman grammar of spoken and written English. Harlow: Longman. 1204 p.

Trudgill, P. (1999). Standard English: what it isn’t. In T. Bex & R.J. Watts (eds.). Standard English: the widening debate. London: Routledge. 1999. 117–128.

Trudgill, P. (1992) Introducing language and society. London: Penguin. 80 p.

Giles, H. (1973) Accent mobility: a model and some data. Anthropological Linguistics 15. P. 87–105.

Wolfram, W., Schilling, N. (2015). American English: Dialects and Variation, 3d Edition: Wiley-Blackwell. 464 p.

What are the different styles of writing? Retrieved from https://examples.yourdictionary.com/4-fundamental-types-of-writing-styles-with-examples.html

Bourne, J.E. (1995). The Anxiety and Phobia Workbook, 2nd edition. New Harbinger Publications, Inc. 528 p.

Murphy, M. (2015). Which Of These 4 Communication Styles Are You? Retrieved from https://www.forbes.com/sites/markmurphy/2015/08/06/which-of-these-4-communication-styles-are_you/

Joos, M. (1961). The Five Clocks: a linguistic excursion into the five styles of English usage, New York: Harcourt, Brace and World. 108 p.

Maslyko, Ye.A., Babinskaya, P.K., Budko, A.F., Petrova, S.I. (2001). A handbook of a foreign language teacher. Minsk: Vysheishaya shkola. 522 p. [in Rus.].

Passov E.I. (2000). Communicative foreign language education (The concept of the development of individuality in the dialogue of cultures). Lipetsk: Lipetsk GPI. 154 p. [in Rus.].

Faenova M.O. (1991). Teaching the culture of communication in English. Moscow: Higher school. 144 p. [in Rus.].

Vovk, O.I. (2008). Enhancing English grammatical competence teacher-trainees in conditions of intensive training. Theses of PhD Dissertation in Pedagogy. Kyiv 345 p. [in Ukr.].

Labov, W. (1964). Stages in the acquisition of Standard English. In R. Shuy, A. Davis & R. Hogan (Eds.), Social Dialects and Language Learning. Champaign: National Council of Teachers of English. P. 77–104.

Pedagogical Issues. Style, Grammar, and Usage. Retrieved from http://www.Style, GrammarAndUsage.htm

Hartwell, P. Grammar, Grammars, and the Teaching of Grammar. Retrieved from http://www.english.vt.edu/~grammar/GrammarForTeachers/readings/hartwell.html

Bierwisch, M. (1986). Social Differentiation of Language Structure Language in Focus: Foundations, Methods and Systems. In A. Kasher (Ed.). Dordrecht: Plenum Press. P. 442–461.

Vovk, O.I. (2004). Teaching stylistic differentiation of English speech to junior University students in the process of mastering the grammatical aspect of communication. Studia Germanica et Romanica. Foreign Languages. World Literature. Teaching methodology; Scientific journal, 1(3): 92–105 [in Ukr.].

Kolshansky, G.V. (1994). Communicative function and structure of language. In G.V. Bulygina (Ed.). Moscow: Science. 175 p.

Side, R., Wellman, G. (2005). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. England: Pearson Educated Ltd. 288 p.

Hill, J. (1991). Using Literature in Language Teaching. London: Macmillan Publishers Ltd. 120 p.

Hymes, D., Gumpez, J. (1972). Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication. University of Pennsylvania: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 373 p.