НА ШЛЯХУ ДО ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ДІАЛОГУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Димитріна КАМЕНОВА
Світлана АРХИПОВА

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостей постнекласичного діалогу як інструменту дидактичної взаємодії в сучасній вищій школі з метою окреслення проблем його ефективності в постнекласичних умовах. Першою, такою характеристикою був новий тип раціональності, що розуміється як мінливість кордонів мислення. Таким чином, зміст дидактичного діалогу зосереджується на новому виді продуктивності – не на засвоєнні певного обсягу навчального змісту, а на конкретному професійному досягненні студента. Вимірюючи ці досягнення, визначаємо нові заходи його індивідуального розвитку. Другою особливістю дослідження було виділено принцип додатковості двох суб’єктів у ході діалогу, який може тривати до тих пір, поки один із суб’єктів потребує іншого. Це зобов’язує їх постійно змінювати межі своєї компетенції. Третьою характеристикою дидактичного діалогу було його проведення як діалогу культур, що вимагає знання історії, досвіду та культури кожного з суб’єктів, які сприймаються як продукти культури свого часу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАМЕНОВА, Д., & АРХИПОВА, С. (2022). НА ШЛЯХУ ДО ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ДІАЛОГУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 44–51. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-44-51
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Димитріна КАМЕНОВА, Варненський університет менеджменту

кандидатка педагогічних наук, професорка кафедри сучасної освіти

Світлана АРХИПОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка,
професорка кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Културна мрежа на Джонсън и Шолс от Тодор Христов. Нова визия. URL: https://www.novavizia.com/kulturna-mrezha-na-dzhonsyn-i-shols/.

Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая реальность. Вопросы философии, 2003. № 6. С. 5–17.

Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология: от классической – к постнеклассической картине мира. Вопросы психологии, 2003. №1. С. 99–115.

Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. М.: Политиздат, 1990. 413 с.

Педагогический энциклопедический словарь. 3-е изд., стер. М.: Большая российская энциклопедия, 2009. 527 с.

Бенин В.Л. Педагогика эпохи постнекласической науки. Инновационные проекты и программы в образовании, 2013. № 3. С. 31–40.

Попов В.В., Щеглов Б.С. Теория рациональности (неклассический и постнеклассический подходы). Учеб. пособие. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского ун-та. 2006. 320 c.

Каменова Д. Диалогика на мениджмънта (в образованието на мениджъри): монографія. София: Изд. на ВУМК, 2014.488 с.

Ахиезер A.C. Возможен ли диалог цивилизаций? Цивилизации. Вып. 7: Диалог культур и цивилизаций / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М.: Наука, 2006. C. 38–64.

Бубер М. Я и Ты. Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 464 c.

Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. СПб.: Питер, 2006. 320 с.

Kamenova D., Georgieva Zh. (2016). A Model for Dialogical Competence for development of the contemporary professional and organization. Вiсник Черкаського унiверситету. Серiя: Педагогiчнi науки, 2016. № 8. C. 50–54.

Kamenova D. Problems and tasks for education in the post-modern context. Modernizarea Procesului de formare a cadrelor didactice. Chisinau: Universitatea de stat din Moldova, 2013. РР. 27–32.

Kamenova D., Arkhipova S. (2017). “SOFT” skills development of young entrepreneurs through educational-training enterprises, Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 2017. №2. C. 47–53.

Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного обучения. Педагогика, 1997. № 4. С. 11–17.

Медная Т.А. Междисциплинарность современного образования. Электронный вестник Ростовского социально-экономического института, 2015. Вып. 3-4, (июль-декабрь). С. 840–846.