ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія ГАЛАЙКО

Анотація

Розглянуто питання професійної підготовки фахівців зі спеціальної освіти, яка базується на інноваційності та соціально-педагогічних ефектах дослідницького підходу до навчання у закладах вищої освіти в умовах магістратури. Виявлено компоненти рефлексивного підходу до процесу підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти як методологічної основи для функціонально-процесуального простору опанування універсальними діями.


Досліджено теоретичні засади впливу інноваційних технологій навчання, зорієнтованих на розвиток готовності особистості студентів магістратури до актуалізації творчих здібностей, різних форм мислення, а також здійснення різноманітних форм взаємодії з факторами навчального середовища, здатних забезпечити не менше особистісне зростання, а й формування професійних новоутворень. Прийняття майбутнім фахівцем позиції продуктивної взаємодії з навчальним середовищем з метою само актуалізації та самореалізації є  одним із головних аспектів методології інноваційних технологій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГАЛАЙКО, Ю. (2022). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 145–150. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-145-150
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)
Біографія автора

Юлія ГАЛАЙКО, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидатка педагогічних наук, доцента кафедри геометрії і алгебри

Посилання

Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013. URL: http:www.president.gov.ua.documets.15828.hmt/.

Готюр О.І. Деніна Р.В., Волинський Д.А., Кочержат О.І. Роль науково-дослідницької роботи студента у формуванні майбутнього фахівця. Art of medicine, 2019. №3. С. 85–88.

Батечко Н.Г. Теоретико-методологічні засади підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури: автореферат дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 2016. 44 с.

Колупаєва А.А. Основи інклюзивної освіти: навч.-метод. посібник / за заг ред. А.А. Колупаєвої. Київ: А.С.К., 2012. 308 с.

Лодатко Є.О. Професійно-педагогічна підготовка викладача вищої школи в умовах освітніх змін: соціокультурний аспект. Вісник Львівського університету: Серія педагогічна, 2009. Вип. 25. Ч. 3. С. 3–10.

Нічуговська Л.І., Ніколенко Л.М., Липа В.О. Підготовка майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в сфері спеціальної освіти: можливості тренінгових технологій. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2021. Вип. 4. С. 37–43.

Ifenthaler, D., Gosper, M. (2014). Research – based learning: connecting research and instructions. Curriculum Models for the 21st Centuary: Using Learning technologies in Higher Education, 73–89. doi: 10.1007/978-1-4614-73-66-4_5.

Немченко С.Г., Голік О.Б. Рефлексивна культура: колективна монографія. Riga: LAP Lamberg Academic Publishing, 2018. 200 c.

Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Дегтяренко Т.М. Модифікація професійної підготовки фахівців у контексті модернізації системи спеціальної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015. №3(47). С. 3–10.