ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена СЛЮСАРЕНКО

Анотація

Проаналізовано досвід вітчизняних закладів вищої освіти щодо вимірювання якості освітньої діяльності у контексті забезпечення якості. На основі проведеного дослідження встановлено, що при розробленні регулюючих положень щодо забезпечення якості освіти закладів вищої освіти керуються Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про освіту», документами Європейської Асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA), Європейської Асоціації університетів (EUA), Європейської Асоціації вищих навчальних закладів (EURASHE), а також Стандартами і рекомендаціями забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти (ESG) та індикаторами міжнародних університетських  рейтингів. Для проведення вимірювання якості освітньої діяльності у вітчизняних закладах вищої освіти використовуються критерії акредитаційних, рамкових процедур та критерії рейтингового оцінювання.


Визначено, що у вітчизняній практиці наразі використання рейтингування закладів вищої освіти з метою оцінювання якості вищої освіти не є популярною складовою групи критеріїв, хоча саме рейтинговий підхід до оцінювання закладів вищої освіти надає можливість здійснити їх класифікацію за окремими критеріями і є більш показовими для визначення конкурентоздатності закладу вищої освіти, а також може впливати на стратегічне планування розвитку закладу вищої освіти з метою покращення якості вищої освіти.


Вмотивовано перспективність використання рейтингування як критерію вимірювання якості освітньої діяльності, що уможливлює ранжування закладів вищої освіти за конкурентоспроможною якістю. Здійснення аналізу функціонування закладу вищої освіти надає можливості для підвищення якісного рівня надання освітніх послуг.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СЛЮСАРЕНКО, О. (2022). ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 12–20. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-12-20
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Олена СЛЮСАРЕНКО, Інститут вищої освіти НАПН України

докторка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, перша заступниця директора

Посилання

Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/04/15/VO.plan.2022-2032/Stratehiya.rozv.VO-23.02.22.pdf.

Слюсаренко О. Луговий В. Міжнародні та національні університетські рейтинги як механізм оцінювання якості вищої освіти. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали у двох частинах / Воробйова О. та ін.; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Прінтеко, 2020. С. 72–105. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/ Analiz_ocinki_VO_v_umovah_internac_ch1-2_analit_IVO-2020-317p_avtors-kolektiv.pdf.

Слюсаренко О. Якість освітньої діяльності університетів у контексті забезпечення її ефективності. Scientific journal. Innovative Solutions in Modern Science. New-York, 2021. No 6(50). URL: https://naukajournal.org/index. php/ISMSD/article/view/2406/2395.

Воробйова О. Управлінський вимір забезпечення ефективності освітньої діяльності університетів на основі стандартизації в умовах євроінтеграції. Теоретичні основи політики та механізмів забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах у контексті євроінтеграції / О. Базелюк, Ю. Вітренко, О. Воробйова, В. Ворона, М. Дебич, О. Паламарчук, О. Слюсаренко, Ж. Таланова; за ред. Ж. Таланової. Київ: Ін-т вищої освіти НАПН України, 2021. 66–85 с. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/evroint-univ_2021-192p.pdf.

Козлов Д. Формування освітніх послуг в управлінні сучасним навчальним закладом на засадах маркетингу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017. № 2(66). С. 326–337.

Таланова Ж. Міжнародний, національний та інституційний виміри запровадження механізмів оцінюван- ня якості вищої освіти. Механізми оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: монографія / Воробйова О. та ін.; за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ, 2020. 220 с. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/ uploads/2021/03/Ocinka_yakosti_VO_v_umovah_evrointegrac_Monogr_IVO-2020-220p_avtors-kolektiv.pdf.

García F. International university rankings as indicators for the quality of the Spanish universities DOI:10.46503/YHND9951. URL: https://www.researchgate.net/publication/348019262_International_university_rankings_as_indicators_for_the_quality_of_the_Spanish_universities.

Honsová P. Correlation Analysis of selected international University Rankings. URL: https://www.researchgate.net/publication/308889167_Correlation_Analysis_of_selected_international_University_Rankings.

Ruhupatty L., Maguad B. Using the activity-based costing approach to measure the cost of quality in higher education: a faculty perspective. URL: https://www.researchgate.net/publication/267967551_using_the_activity-based_costing_approach_to_measure_the_cost_of_quality_in_higher_education_a_faculty_perspective.

Базелюк О., Вітренко Ю., Воробйова О., Ворона В., Дебич М., Паламарчук О., Слюсаренко О., Таланова Ж. Теоретичні основи політики та механізмів забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах у контексті євроінтеграції: препринт (аналітичні матеріали) / за ред. Ж. Таланової. Київ, 2021, 192 с. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/evroint-univ_2021-192p.pdf.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. URL: http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf.

Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. URL: http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf

КНУ у світовому рейтингу університетів від U.S. News and World Report. URL: http://www.univ.kiev.ua/news/11307.

Ranking Web of Universities. URL: https://webometrics.info/en/current_edition.

Забезпечення якості освіти. URL: https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/osvita/yakist-osviti-v-universiteti-2/yakist-osviti-v-universiteti/.

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». URL: https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-pro-organizaciyu-sistemi-upravlinnya-yakistyu/polozhennya-pro-sistemu-zabezpechennya-yakosti/.

Інформаційна служба КПІ ім. Ігоря Сікорського. URL: https://document.kpi.ua/2020_7-165.

КПІ – серед найкращих університетів світу. URL: https://kpi.ua/2022-qs.

Ranking Web of Universities URL: https://webometrics.info/en/current_edition.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». URL: https://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/Internal_quality_higher_education/Положення%20про%20систему%20внутрішнього%20забезпечення%20якості%202019.pdf.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти національного університету «Львівська політехніка». URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2063/polozhennyaprosystemu13-27.pdf.

Український католицький університет. URL: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/ucu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/26/2017/04/Kontseptsiya-VSYA-UKU-2020.pdf.

Якість освіти. URL: https://sumdu.edu.ua/uk/about-sumdu/quality-education.html.

Воробйова О., Дебич М., Линьова І., Луговий В., Оржель О., Слюсаренко О., Таланова Ж., Трима К. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали у двох частинах / за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ, 2020, 317 с. https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Analiz_ocinki_VO_v_umovah_internac_ch1-2_analit_IVO-2020-317p_avtors-kolektiv.pdf.