ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ТА ШКІЛЬНИХ АДМІНІСТРАТОРІВ У СВІТЛІ ВИМОГ МІНІСТЕРСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТУРЕЧЧИНИ 2023 РОКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ахмет ЙИЛДИРИМ

Анотація

Освіта являє собою гуманітарну діяльність, яка триває відколи існує людство. Намагання структурувати й систематизувати освітню діяльність проявилося в розробці численних освітніх систем.


Системи освіти не мають статичних характеристик, що обумовлює їх унікальне значення в кожній галузі. Характерні зміни, притаманні системам освіти, змушують відповідні управлінські структури працювати над постійним удосконаленням цих систем. Це дає можливість відчути постійну динаміку змін і розвитку освітніх систем.


Одним із найважливіших випадків цієї динаміки є гібридний розвиток. Дивлячись на процес розвитку шкільних адміністраторів і вчителів, стає зрозуміло, що процес особистісного та соціального розвитку не можна вважати незалежним від професійного розвитку. Професійний розвиток також є процесом, який триває протягом усього життя, приміром особистісний і соціальний розвиток індивіда, який реалізується через трансформацію таких понять, як підвищення кваліфікації, розвиток персоналу, розвиток кар'єри, розвиток людських ресурсів.


Метою цього дослідження є оцінка професійного розвитку вчителів та шкільних адміністраторів відповідно до вимог Міністерства національної освіти Туреччини на 2023 рік.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЙИЛДИРИМ A. (2022). ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ ТА ШКІЛЬНИХ АДМІНІСТРАТОРІВ У СВІТЛІ ВИМОГ МІНІСТЕРСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТУРЕЧЧИНИ 2023 РОКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 34–40. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-34-40
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ахмет ЙИЛДИРИМ, Початкова школа Улукой SKMD, Тасова, Амасія

кандидат педагогічних наук, директор початкової школи

Посилання

Rauth, M., & Bowers, G.R. (1986). Reactions to induction articles. Journal of Teacher Education, 37(1): 38–41.

Seferoğlu, S.S. (2003). New approaches to in-service training of teachers. National Symposium on Teacher Education in Contemporary Education Systems, Reflections on Education, 7: 149–167.

Knight, P. (2002). A systemic approach to professionaJ development: learning as practice. Teaching and Teacher Education, 18: 229–241.

Erdem, A.R. & Şimşek, S. (2013). Investigation of in-service trainings provided to teachers and school administrators. Uşak University Journal of Social Sciences, 6(4): 94–108.

Guskey, T.R. (1994). Professional development in education: in search of the optimal mix.

Watts, G.E., & Hammons, J.O. (2002). Professional development: Setting the context. In G.E. Watts (Ed.) Enhancing Community Colleges Through Professional Development. New Directions for Community Colleges, 120: 5–10.

Kasar, J., & Clark, E.N. (Eds.) (2000). Developing professional behaviors. USA: Slack, Grove Road.

Mizell, H. (2010). Why professional development matters. Learning forward, USA.

Organization for Economic Cooperation and Development. (2009). Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS, Chapter 3: 47–86, OECD.

Ling, L.M., & Mackenzie, N. (2001). The professional development of teachers in Australia. European Journal of Teacher Education, 24(2): 87–98.

Çelik, V. (2015). Educational Leadership, Ankara: Pegem A Publications.

In-Service Training at the Ministry of National Education (2018). Retrieved from https://oygm.meb.gov.tr/.

Çetin, K., & Yalçın, M. (2002). Milli Eğitim Bakanlığı yönetici eğitimi programlarının değerlendirilmesi. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, 50.

Guskey, T.R. (2000). Evaluating Professional Development. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Lee, G.E.A. (1996). Teaching visually impaired students in a multimedia-enriched environment. THE Journal: Technological Horizons in Education, 23: 88–90.

Owen, S. (2003). School based professional development – building morale, professionalism and productive teacher learning practices. Journal of Educational Enquiry, 4: 102–128.

Murphy, G.A. & Calway, B.A. (2008). Professional development for professionals: Beyond suf¬ficiency learning. Australian Journal of Adult Learning, 48(3): 424–444.

Fullan, M., & Mascall, B. (2000). Human resource issues in education: A literature review. Ministry of Education, Research Division.

Jovanova-Mitkovskaa, S. (2010). The need of continuous professional teacher development. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2): 2922–2926.

Özer, B. (1990). Continuing education of teachers with a distance education approach. Journal of Education and Science, PP. 73–76.

Reese, S. (2010). Bringing effective professional. Techniques, 85(6): 38–43.

Roberts, T.G., & Dyer, J.E. (2004). Inserviceneeds of traditionally and alternatively certifiedagri culture teachers. Journal of Agricultural Education, 45(4): 57–70.

Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mappingtheterrain. Educational Researcher, 33(8): 3–15.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of statepolicyevidence. EducationalPolicy Analysis Archives, 8(1).

Fullan, M. & Steigelbauer, S. (1991). Themeaning of educational change. New York: Teacher College Press.

Maurer, M.J. (2000). Professional development in career and technical education. In Fast Facts for Policy and Practice No. 7. Washington: DC. Office of Vocational and Adult Education. (ERIC Document Reproduction Services No. ED443 318).

Martson, S.H. (2010). Why do they teach? A comparison of elementary, highschool, and college teachers. Education, 131(2): 437–454.

Solman, U. & Heinze, R (1995). Vision management. Istanbul: Evolution Publications Management Series.

Durna, U. (2002). Innovation Management. Ankara: Nobel Publications.

Akdemir, S. & Yılmaz, A. (2005). Vision and management in organizations. Ankara: Detay Publishing.

Cemaloğlu, N. (2018). On the Vision of Education 2023.

Eren, E. (2002). Strategic management and business policy (Sixth Edition). Istanbul: Beta Publications.

Yalçın, A. (2002). The management of change. Istanbul: Nobel Publications.

Ülgen, H., & Mirze, S.K. (2010). Strategic management in enterprises. Istanbul: Beta Publications.

2023 Education Vision. Retrieved from https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_E%C4%9Fitim%20Vizyonu.pdf.

Ertürk, A. (2020). Education Vision 2023: a cure for problems? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education), 48: 321–345. doi: 10.9779/pauefd.537273.

What does the vısıon document brıng and how can ıt be strengthened? (2018). Retrieved from https://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/MebVizyonBelgesi_BilgiNotu.23.11.18.pdf.