ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА НАВИЧКА XXI СТОЛІТТЯ: ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина КУЛІШ

Анотація

Навчальні програми 21 століття зосереджені на інноваційних методах викладання та навчання, на формуванні та розвитку навичок, які допоможуть молодому поколінню бути успішним у майбутній кар’єрі. Навчальне середовище XXI століття вирізняється проблемним характером, активною участю студентів у навчальному процесі, конструюванням студентами своїх знань на основі досвіду під керівництвом наставника чи без нього, зміною ролі викладача. від передачі знань до процесу спільної побудови знань разом зі студентом.


Метою дослідження є огляд інноваційних підходів до викладання та навчання; розгляд навичок XXI століття, які сприятимуть майбутній успішній кар’єрі студентів загалом та ефективному спілкуванню зокрема; аналіз навчальної діяльності студентів, спрямованої на розвиток навичок спілкування за рубриками проекту «Інноваційне викладання та навчання» та досвідом Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; визначення можливостей дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» щодо розвитку ефективного спілкування студентів спеціальності «Фізіологія спорту та реабілітація»; проектування та аналіз видів навчальної діяльності при вивченні іноземної мови професійного спрямування відповідно до кодексів рубрик для розвитку ефективного спілкування студентів.


Методи. За допомогою проведеного опитування в додатку Google Form з’ясовано ставлення професорсько-викладацького складу університету до використання навчальних форм і методів роботи, які сприяли б розвитку соціальних навичок, таких як ефективне спілкування, та ставлення студентів до форм і методів роботи, що сприяють розвитку. ефективного спілкування. В опитуванні взяли участь 98 представників професорсько-викладацького складу та 109 студентів різних освітніх програм та етапів навчання Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.


Результати. Вивчення думки науково-педагогічних працівників та студентів Черкаського національного університету свідчить про усвідомлення викладачами та студентами важливості ефективних комунікативних навичок у різних сферах життя людини. Більшість викладачів планують види навчальної діяльності, які включають більше ніж один спосіб або тип спілкування, або надають студентам вибір способів передачі своїх ідей, а також навчальну діяльність, яка заохочує студентів пояснювати свої ідеї, підкріплювати свої ідеї фактами чи прикладами. Половина викладачів планують навчальні заходи, які розраховані на певну аудиторію. Думки та переконання студентів здебільшого підтверджують думку викладачів з незначними розбіжностями, що може бути пов’язано з недостатнім поясненням мети та ходу певної навчальної діяльності.


Оригінальність. Розглядаються можливості дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» щодо формування та розвитку ефективного спілкування студентів спеціальності «Фізіологія та реабілітація спорту». Аналіз видів навчальної діяльності, спрямованої на розвиток ефективного спілкування студентів при вивченні іноземної мови професійного спрямування, дозволив розробити та поширити окремі форми та види навчання відповідно до рубрик, запропонованих проектом «Інноваційне викладання та навчання».


Висновки. Сьогодні освітня сфера характеризується інноваційними підходами, що сприяють формуванню та розвитку навичок студентів, які допоможуть їм адаптуватися в сучасному суспільстві та досягти успіху в ньому. Аналіз видів навчальної діяльності при вивченні іноземної мови професійного спрямування показує, що ця дисципліна має потенційні можливості для розвитку ефективного спілкування, оскільки дозволяє розвивати та розподіляти окремі форми та види навчання за рубриками, запропонованими проектом «Інноваційне викладання та навчання».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУЛІШ I. (2022). ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА НАВИЧКА XXI СТОЛІТТЯ: ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 73–79. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-73-79
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ірина КУЛІШ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри іноземних мов

Посилання

Kulish, I.M., Koroliuk, H.O. (2022) Self-Regulation as a Necessary 21st Century Skill: Formation and Development in the Process of Learning Professional-Oriented Foreign Language. Modern Aspects of Science. 16th volume of the international collective monograph. Czech Republic (PP. 358-377).

Jennifer, R.N. (2022). The Essential Rules оf 21st Century Learning. Retrieved from: https://www.teachthought.com/learning/rules-of-21st-century-learning/

The Partnership for 21st Century Skill. (2012). Framework for 21st Century Learning. Retrieved January 2017, from 21st Century Learning Design – ITL Research: https://education.microsoft.com/GetTrained/ITL-Research.

Pearson, J., & Nelson, P. (2000). An Introduction to Human Communication: Understanding and Sharing. Boston: McGraw-Hill. p. 6.

What Is Communication? 2012books.lardbucket.org. Retrieved from https://2012books.lardbucket.org/books/an-introduction-to-group-communication/s03-02-what-is-communication]

McLean, S. (2003). The basics of speech communication. Boston: Allyn & Bacon. Retrieved from https://www.worldcat.org/title/basics-of-speech-communication/oclc/48449631

Fiske, J. (1990). Introduction to Communication Studies. London: Routledge. 203 p.

Chandler, D. (1994). The Transmission Model of Communication. Retrieved from https://pressbooks.library.ryerson.ca/communicationnursing/chapter/transmission-model-of-communication/.

Reddy, M.J. (1979). The Conduit Metaphor - A Case of Frame Conflict in our Language about Language. In Ortony, A. (Ed.). Metaphor and Thought. Cambridge UP. (PP. 284-324).

American Association of Critical-Care Nurses. Retrieved from https://www.aacn.org/nursing-excellence/healthy-work-environments/skilled-communication

Beers, S.Z. (2011). Teaching 21st Century Skills an ASCD Action Tool. Alexandria, Virginia USA: ASCD;

Bell, S. (2010). Project-Based Learning for the 21st Century: Skills for the Future. The Clearing House, 83(2), 39–43. Retrieved from https://www.academia.edu/34971404/ProjectBased_Learning_for_the_21st_Century_Skills_for_the_Future;

Buck Institute for Education. (2012). Project-Based Learning. Retrieved September 2014, from https://www.pblworks.org/;

Buck Institute for Education. (2013). Research Summary: PBL and 21st Century Competencies. Retrieved January, 2017, from http://pblworks.org/sites/default/files/2019-1/FreeBIE_Research_Summary.pdf.