ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тимофій ДЕСЯТОВ

Анотація

Проаналізовано сучасні зарубіжні та  вітчизняні концепції освітнього менеджменту, провідні теорії управління соціальними та освітніми процесами.


Осмислено закономірності менеджменту на рівні управління окремо взятою педагогічною системою.


З’ясовано, що посутні зрушення в теорії і практики освітнього менеджменту відбулися в постіндустріальну епоху.


Проведено порівняльний аналіз модернізації моделей і методів освітнього менеджменту в зарубіжних країнах та Україні.


Доведено, що актуальним є вивчення міжнародного досвіду поширення й упровадження інноваційних підходів для підвищення якості управління (менеджменту), розвиток європейського суспільства в цілому.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕСЯТОВ, Т. (2022). ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ І МЕТОДІВ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА УКРАЇНІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 20–25. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-5-20-25
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Тимофій ДЕСЯТОВ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Lisbon European Council 23–24.03.2000: Conclusions of the European Council. European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm.

Common European principle for Teacher competences and Qualifications. Brussel: European Commission, 2004. 5 p.

Обзор европейского опыта интернационализации образования. Харьков: НУА, 2010. 56 с.

Скиба М. Кому потрібен закон про освіту. Українська правда, 2017. 11 липня.

Fullan M. Change Leacder: Learming to Do What Matters Most.. San Francisco: Jossey-Bass, 2011. 192 p.

Friedman T.L. Thank You for Being Late: An Optimist Guide to Thriving in the Age of Accelerations. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2016. 497 p.

Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ-початок ХХІ ст.): монографія. Суми: Козацький вал, 2004. 500 с.

Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text.

Трунда Ї., Троян В., Бржіза К. Управління школою в суспільстві знань. Прага: Карлів університет, 2011. 171 с. URL: https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/10/school-management_ukraine.pdf.

Стандарт вищої освіти України за спеціальнітю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління і адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Затверджено наказом МОН України від 29 жовтня 2018 р. № 1165. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5bd/95f/b78/5bd95fb78f183854590677.pdf.

Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності. Київ: Вища школа, 1997. 179 с.