СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКОВОГО ЦИКЛУ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Андрій ЛИТВИН

Анотація

У даній статті проведено аналіз сучасних методик та підходів до викладання дисциплін безпекового циклу, зокрема з урахуванням впливу технологічного прогресу та стандартів безпеки праці. Також розглянуто практичний досвід зарубіжних закладів професійно-технічної освіти, що викладають дисципліни безпекового циклу.


Висвітлено різноманітні методики та підходи до цієї проблеми, зокрема використання інтерактивних технологій та практичних занять, співпраця з промисловими підприємствами та експертами з безпеки.


Було підкреслено важливість комплексного підходу до цієї проблеми, зокрема з урахуванням особливостей навчальних закладів та вимог європейських стандартів безпеки.


Обґрунтовано необхідність та обов’язковість безперервного вивчення дисциплін безпекового циклу у закладах професійно-технічної освіти.


Акцентовано на необхідності змін у підходах до викладання дисциплін безпекового циклу на максимально затребувані у майбутній професійній діяльності.


Вивчення практичного досвіду зарубіжних закладів професійно-технічної освіти може бути корисним для визначення ефективних методик та підходів до викладання дисциплін безпекового циклу. Зарубіжний досвід показує, що використання сучасних технологій, таких як віртуальна реальність, інтерактивні дошки та інші, може значно покращити якість навчання та забезпечити більш ефективний процес засвоєння матеріалу.


Основні методики викладання дисциплін безпекового циклу полягають у використанні практичних вправ, демонстрації небезпечних ситуацій, застосуванні інтерактивних методів, проведенні лекцій та семінарів. Результати аналізу ефективності використовуваних методик та підходів показують, що найбільш ефективними є методи, які базуються на практичній діяльності та інтерактивних методах викладання.


Аналіз публікацій з даної проблеми доводить, що ця тема є болючою.


Зроблено висновки, що розробка нових методик та підходів до викладання дисциплін безпекового циклу є важливим завданням, та потребує комплексного підходу і співпраці між науковцями, викладачами та промисловими підприємствами.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛИТВИН, А. (2023). СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКОВОГО ЦИКЛУ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 197–203. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-197-203
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)
Біографія автора

Андрій ЛИТВИН, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки

Посилання

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 276 с.

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Білик P.М. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях (цивільний захист населення). Кам’янець-Подільський: Друк-сервіс, 2014. 84 с.

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Недільська У.І., Панчук О.П., Чорна О.Г. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика її навчання. Кам’янець-Подільський: Друк-Сервіс, 2013. 244 с.

Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Чорна О.Г. Основи охорони праці (практичнийкурс): навчальний посібник. Кам’янець-Подільський; Київ: Центр учбової літератури, 2011. 224 с.

Чорна Т.М., Заєць В.А., Нещадим Л.П., Слободян О.П. Проблеми викладання дисциплін циклу безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах. Надзвичайна ситуація, 2010. №7. С. 70–71. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2937/1/62.pdf.