ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО СПІВПРАЦІ З БАТЬКАМИ УЧНІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Надія ЩЕРБАКОВА
Лілія ЯРОЩУК

Анотація

У статті розкриваються особливості організації процесу професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до співпраці з батьками молодших школярів. На основі аналізу сучасних досліджень з проблеми та власного досвіду розроблено структуно-функціональну модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до співпраці з батьками учнів. Структурними елементами моделі визначено мету, компоненти готовності, зміст освітнього процесу, організаційно-педагогічні умови, результат. Здійснено сутнісну характеристику сновних компонентів моделі та прослідковано особливості її впровадження в процес підготовки вчителів до співпраці з батьками учнів молодшого шкільного віку.


Ключові слова: професійна підготовка, співпраця вчителя з батьками учнів, структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до співпраці з батьками.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЩЕРБАКОВА, Н., & ЯРОЩУК, Л. (2023). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО СПІВПРАЦІ З БАТЬКАМИ УЧНІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (2), 185–190. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-185-190
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографії авторів

Надія ЩЕРБАКОВА, Бердянський державний педагогічний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка катедри педагогіки

Лілія ЯРОЩУК, Бердянський державний педагогічний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка катедри педагогіки

Посилання

Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. Київ: Грамота, 2005. 448 с.

Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів. Київ: Магістр-S, 1998. 200 с.

Нова українська школа: організація взаємодії з батьками учнів початкової школи: навч.-метод. посіб. / Т.М. Бабенко та ін. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2020. 208 с.

Буздуган О.А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2013. 20 с.

Бугаєць Н.А. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів до роботи з сім’єю учня: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Харків, 2002. 259 с.

Шульга А. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до роботи з батьками молодших школярів. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2016. № 1(52). С. 260–264.

Сінельникова Н. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної взаємодії з батьками засобами ІКТ. Інформаційні технології і засоби навчання, 2018. №5. С. 226‒238.

Воронова С. Педагогічна культура батьків: виклики та шляхи формування. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 2020. Вип. 3 (132)., С. 17–23.

Цуркан Т. Відкриті батьківські студії «Педагогічна культура батьків»: інформ.-метод. посіб. освітнього курсу для батьків. Чернівці, 2017. 172 с.