МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана ЛІБА
Дарина ЗДІР

Анотація

У статті розглянуто методичні підходи до формування основ фінансової грамотності у молодших школярів на уроках математики.


Проаналізовано зміст математичної освітньої галузі задля визначення потенціалу уроків математики щодо формування основ фінансової грамотності учнів початкової школи; уточнено зміст поняття «фінансова грамотність молодшого школяра».


Встановлено, що основними методами формування основ фінансової грамотності у дітей молодшого шкільного віку на уроках математики є практичні та інтерактивні методи навчання: розв’язування практико-орієнтованих завдань та задач фінансового змісту, дидактичні ігри «Магазин», «Розклади товар», «Аукціон», «Фінансова піраміда», доміно «Гроші»,  «Один – два – разом», «Мозаїка», «Дерево рішень», «Мозковий штурм», «Кейс», «Діаграма зв’язків», «Мінідослідження».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛІБА, О., & ЗДІР, Д. (2023). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 160–167. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-160-167
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографії авторів

Оксана ЛІБА, Мукачівський державний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка катедри теорії та методики початкової освіти

Дарина ЗДІР, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

викладачка катедри початкової освіти

Посилання

Гольденберг А.И. Сборник задач и примеров для обучения начальной арифметике, в двух выпусках. Выпуск I. Задачи и примеры на числа первой сотни и на простейшие дроби. Стереотипное 86 издание. Санкт-Петербург: Издание Д.Д. Полубояринова, 1903. 54 с.

Гольденберг А.И. Методика начальной арифметики: руководство для учительских семинарий и институтов, для народных учителей и учительниц. СПб.: изд. Д.Д. Полубояринова, 1885. VI, 7–185, 15, 6 с.

Бердинов И., Бурина X., Петров Е., Репьев В., Языков С. Математика: учебник для третьего года обучения / под редакцией В.В. Репьева. Нижний Новгород: Нижегородское краевое издательство ОГИЗ, 1932. 160 с.

Попова Н.С. Учебник арифметики для начальной школы. Ч. II. Второй год обучения. 2-е изд., перераб. М.-Л.: Учпедгиз, 1933. 68 с.

Попова Н.С., Пчелко А.С. Сборник арифметических задач и упражнений для начальной школы. Часть IV. М.: Учпедгиз, 1941. 128 с.

Никитин Н.Н., Поляк Г.Б., Володина Л.Н. Сборник арифметических задач и упражнений: для 2-го класса начальной школы. – 3-е изд. М.: Учпедгиз, 1947. 160 c.

Кучерова Г.Ю. Шляхи розвитку фінансової культури населення. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Економіка і менеджмент, 2013. Вип. 2. С. 125–131.

Повод, Т. (2021). Фінансова грамотність населення як пріоритетна умова успішного розвитку держави. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 2021. №9. С. 84–90. Doi: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.9.11

Гончар Л.В., Гарна С.О., Мартиненко А.О. Фінансова грамотність населення України як фактор успішного розвитку держави. Інноваційна економіка, 2019. Вип. 1–2. С. 182–186. URL: http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/28/28

Кізима Т.О. Фінансова грамотність населення: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2016. Вип. 2. С. 64–71.

Зикіна В. Формування основ фінансової грамотності у початковій школі засобами STEM-освіти. Проблеми освіти, 2022. № 1. С. 73–86.

Хом’юк І.В., Родюк Н.Ю. Формування фінансової грамотності молодших школярів на уроках математики. Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors: collective monograph. Venice, Italy, 2021. Vol. 2. P. 322–342. Doi: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-084-1-3.

Чучаліна Ю. Педагогічні умови формування фінансової грамотності молодших школярів на уроках математики. Актуальні питання гуманітарних наук, 2023. Т. 3. № 59. С. 303–311.

Коберник Г.І. Формування фінансової грамотності молодших школярів на уроках математики. Перспективи та інновації науки, 2022. Вип. 12. С. 136–146.

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf

Фесенко Г.А. Залучення учнів до розв’язування математичних задач фінансового змісту та підготовка майбутніх учителів математики до їх використання в навчальному процесі. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2016. С. 57–63.

Захарова Г.Б., Кареліна О.С. Розв’язування практично зорієнтованих задач як засіб формування фінансової грамотності молодших школярів. Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 265–270. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/11/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-13-15.11.22.pdf#page=265

Бахмат Н.В. Формування основ фінансової грамотності молодших школярів на уроках математики в новій українській школі. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2021. № 31. С. 107–122.