ІНСТРУМЕНТИ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ І ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена СЛЮСАРЕНКО

Анотація

У межах цієї статті визначено, що існують різні механізми оцінювання якості освітньої діяльності закладів вищої освіти: акредитаційні, рамкові й рейтингові. Університетські рейтинги вважаються найбільш оптимальним механізмом вимірювання якості освітньої діяльності в контексті забезпечення її ефективності. Проаналізовано індикатори для вимірювання якості освітньої діяльності, що використовуються в Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG), Європейському рейтингу викладання (THE Europe Teaching Rankings), Шанхайському академічному рейтингу університетів світу (Shanghai Ranking, ARWU), рейтингу університетів світу за версією «Таймс» (Times Higher Education World University Rankings) та рейтингу університетів світу «К’ю Ес» (QS (Quacquarelli Symonds Ltd) World University Rankings, QS), рейтингу «ТОП-200 Україна». За критеріями домінування об’єктивної чи суб’єктивної та результатної чи репутаційної складових основні міжнародні університетські рейтинги можна проранжувати в такому порядку: (Shanghai Ranking) – об’єктивний, результатний; THE World University Rankings – об’єктивно-суб’єктивний, результатно-репутаційний; QS World University Rankings – суб’єктивно-об’єктивний, репутаційно-результативний; репутаційно-рекламний.


Використання зазначеного підходу щодо забезпечення якості освітньої діяльності дозволить покращити репутацію національних університетів у світовому освітньому просторі, а в сучасних умовах війни та в період повоєнного відновлення забезпечить можливість оновлення й актуалізації освітніх програм, підвищить значення університетів як провідної складової соціально-економічного відновлення країни.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СЛЮСАРЕНКО, О. (2023). ІНСТРУМЕНТИ ВИМІРЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ І ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 5–14. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-5-14
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Олена СЛЮСАРЕНКО, Інститут вищої освіти НАПН України

докторка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, перша заступниця директорки

Посилання

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2022 рік / упоряд.: О. Осіюк, О. Хименко; за заг. ред. А. Бутенка, О. Єременко. Київ: Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2023. 111 с. URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/Річний-звіт-за-2022-рік.pdf.

The Sustainable Development Goals. UN. Goal 4. Quality Education. United Nations Development Programme. URL: https://www.undp.org/sustainable-development-goals/quality-education.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/722/2019.

Угода про асоціацію між Україною та ЄС: ратифіковано із заявою Законом від 16.09.2014 №1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text.

Проєкт Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Освіта і наука». 2022. Липень. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/education-and-science.pdf.

Vorobyova O. ISO Standards as a Quality Assurance Mechanism in Higher Education. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2022. 14(2). 73–88. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/14.2/567.

Слюсаренко О., Луговий В. Міжнародні та національні університетські рейтинги як механізм оцінювання якості вищої освіти. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали у двох частинах / за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Прінтеко, 2020. С. 72–105. URL: https://lib.iitta.gov.ua/725132/1/Analiz_ocinki_VO_v_umovah_internac_ch1-2_analit_IVO-2020-317p_avtors-kolektiv.pdf.

Таланова Ж. Міжнародний, національний та інституційний виміри запровадження механізмів оцінювання якості вищої освіти. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо оцінювання якості вищої освіти в умовах євроінтеграції: аналітичні матеріали у двох частинах / за ред. В. Лугового, Ж. Таланової. Київ: Прінтеко, 2020. С. 24–52. URL: https://lib.iitta.gov.ua/725132/1/Analiz_ocinki_VO_v_umovah_internac_ch1-2_analit_IVO-2020-317p_avtors-kolektiv.pdf.

Honsová P., Trojan V. Correlation Analysis of selected international University Rankings. Efficiency and Responsibility in Education (ERIE): International conference, 2016. PP. 96–100. URL: https://www.researchgate.net/publication/308889167_Correlation_Analysis_of_selected_international_University_Rankings.

Ruhupatty L. Maguad B. Using the activity-based costing approach to measure the cost of quality in higher education: a faculty perspective. Education, 2015. Vol. 136. No. 2, PP. 1–23. URL: https://www.researchgate.net/publication/267967551_using_the_activitybased_costing_approach_to_measure_the_cost_of_quality_in_higher_education_a_faculty_perspective.

Cadena S., Garcia J., Loza-Aguirre E.F., Ortiz J. Measuring Quality of Higher Education. EDULEARN: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (2nd-4th July 2018, Palma, Mallorca, Spain), 2018. PP. 10214–10219. DOI: 10.21125/edulearn.2018.2484.

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Brussels, Belgium, 2015. 32 p. URL: https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf.

Рейтинг акредитацій освітніх програм ЗВО 2019–2022. ЄвроОсвіта. URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7874.

Слюсаренко О. Вимірювання якості освітньої діяльності університетів у контексті забезпечення її ефективності та в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення країни. Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо забезпечення ефективності освітньої діяльності в університетах в контексті євроінтеграції та в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення України: препринт (аналітичні матеріали) / за ред. Ж. Таланової. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2022. C. 105–119. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/diyalnist-univ_2022-148p.pdf.

Shanghai Ranking (2023). Shanghai Ranking. URL: https://www.shanghairanking.com/rankings/bcur/2023.

World University Rankings 2023. Times Higher Education. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking.

QS World University Rankings 2023. QS Quacquarelli Symonds Limited. URL: https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings.

Слюсаренко О.М. Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації: монографія. Київ: Пріоритери, 2015. 384 с. https://lib.iitta.gov.ua/10225/1/2015_mon_Sluisarenko.pdf.

Про затвердження переліку світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 154-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/154-2018-%D1%80.

Васильєв А. Міжнародні, національні та внутрішньоуніверситетські рейтинги – мотиватор якості та успішності: досвід Сумського державного університету. 2023. URL: https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2023/05/mizhnarodni-naczionalni-ta-vnutrishnouniversytetski-rejtyngy-–-motyvator-yakosti-ta-uspishnosti_a.vasylyev.pdf.

Рейтингування закладів вищої освіти. Вікіпедія. URL: https://cutt.ly/XFTrV3k.

Рейтинги в стратегіях розвитку закладів вищої освіти. Результати досліджень – Україна. Projekt pomocowy MNiSW-PW pt. „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni” / Lider: J. Woźnicki URL: https://zvo.knu.ua/uploads/n_135_78308150.pdf.

Аналіз стану та основні підходи з оцінювання якості надання освітніх послуг закладами вищої освіти України: монографія / за ред. С.Л. Лондара. Київ: Інститут освітньої аналітики, 2021. 160 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/Monografiya_Analiz-stanu_2021.pdf.

Драч І., Калашнікова С., Луговий В., Слюcаренко О., Таланова Ж. Орієнтація керівника університету на результативний розвиток закладу. Вісник НАПН України, 2020. № 2(2). URL: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/94/123. DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-7.

МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України. Міністерство освіти і науки: офіційний сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-strategiyi-rozvitku-vishoyi-osviti-ukrayini.