ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина МЕЛЬНИЧУК

Анотація

Аналізуються нормативні документи, які слугують основою для організації освітньої діяльності майбутніх фармацевтів в умовах післядипломної освіти.


Розкривається сутність бар’єрів активного слухання, які можуть зашкодити професійній успішності майбутніх фармацевтів.


Аргументується доцільність використання інтерактивних завдань у професійній підготовці працівників аптечної галузі, що сприятиме професійній успішності майбутніх фармацевтів.


Обґрунтовується залежність професійної успішності працівників фармацевтичної сфери від їхнього вміння уникати або вирішувати конфліктні ситуації, що потребує навчання студентів здійснювати покроковий аналіз конфлікту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МЕЛЬНИЧУК, І. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (2), 14–19. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-14-19
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ірина МЕЛЬНИЧУК, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського

докторка педагогічних наук, професорка,
завідувачка катедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Посилання

Національна доктрина розвитку освіти у XXI столітті. Освіта України. Київ: Шкільний світ, 2001. 23 с.

Кайдалова Л. Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах: монографія. Харків: НФаУ, 2010. 411 с.

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 226 Фармація, промислова фармація спеціалізації 226.01 Фармація; 226.02 Промислова фармація. Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2022 року № 981. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/11/11/226-Farmatsiya.promyslova.farmatsiya.mahistr-981-04.11.2022.pdf (дата звернення: 09.05.2023).