ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗДАТНОСТІ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ШТАТНОГО ОЗБРОЄННЯ ПІДРОЗДІЛУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло МЕДВІДЬ
Олексій БІРЮКОВ
Андрій НІКОНЕНКО
Костянтин ЗАДОРОЖНИЙ
Олександр ПОВАР
Тарас МАГМЕТ

Анотація

За результатами проведеного дослідження встановлено ефективність визначених педагогічних умов формування у майбутніх офіцерів здатності застосовувати штатне озброєння підрозділу. Ці умови були впроваджені у професійну підготовку Київського інституту Національної гвардії України і передбачали: активізацію психологічної (насамперед пов’язаної з організацією роботи з підлеглим особовим складом) та вогневої підготовки майбутніх офіцерів; посилення їх практичної спрямованості підготовки (у тому числі шляхом проведення занять на мультимедійних лазерних тренажерах переносних зенітно-ракетних комплексів Ігла та Stinger); залучення офіцерів – учасників бойових дій до підготовки здобувачів.


Порівняльний аналіз даних експерименту свідчить про збільшення відсотків здобувачів освіти ЕГ порівняно з КГ з високим рівнем сформованості здатності у майбутніх офіцерів застосовувати штатне озброєння підрозділу (за мотиваційно-ціннісним компонентом – на 36%, за пізнавально-процесуальним компонентом – на 30%, за результативно-рефлексивним компонентом – на 15%). У процесі порівнювання результатів експерименту до і після його проведення отримано: у КГ емпіричні значення критерію c2 менші за критичне, характеристики порівнюваних груп збігаються на рівні значущості 0,05; у ЕГ емпіричні значення критерію c2 більші за критичне, достовірність різниці характеристик порівнюваних груп становить 95%, що свідчить про ефективність визначених педагогічних умов.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МЕДВІДЬ, М., БІРЮКОВ, О., НІКОНЕНКО, А., ЗАДОРОЖНИЙ, К., ПОВАР, О., & МАГМЕТ, Т. (2023). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗДАТНОСТІ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ШТАТНОГО ОЗБРОЄННЯ ПІДРОЗДІЛУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 39–48. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-39-48
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Михайло МЕДВІДЬ, Київський інститут Національної гвардії України

доктор економічних наук, професор зі спеціальності 254 Забезпечення військ (сил),
заступник начальника з навчально-методичної роботи

Олексій БІРЮКОВ, Київський інститут Національної гвардії України

кандидат технічних наук, начальник катедри вогневої та спеціальної підготовки

Андрій НІКОНЕНКО, Київський інститут Національної гвардії України

інструктор з вогневої підготовки – начальник тиру

Костянтин ЗАДОРОЖНИЙ, Київський інститут Національної гвардії України

старший викладач катедри вогневої та спеціальної підготовки

Олександр ПОВАР, Київський інститут Національної гвардії України

викладач катедри вогневої та спеціальної підготовки

Тарас МАГМЕТ, Київський інститут Національної гвардії України

викладач катедри вогневої та спеціальної підготовки