МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ‒ ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ STEM-ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія МЕЛЬНИЧУК
Оксана КОНДУР
Руслана РОМАНИШИН

Анотація

У статті здійснено огляд і аналіз змісту та вибору програмних засобів, які використовуються для вивчення розділу «Компʼютерна графіка» у закладах загальної середньої освіти (2-11 класи).


Запропоновано тематичний план для факультативного курсу «Математичні основи компʼютерної графіки» та визначено окремі математичні поняття, які є необхідними для вивчення цього предмета.


Враховуючи діючу програму з математики для середньої школи, в статті обґрунтовано вікові межі учнів, які зможуть успішно опанувати цей курс.


Здійснено рекомендацію щодо добровільного впровадження курсу у навчальний процес та його вплив на математичний розвиток здобувачів освіти. Зазначено, що це дозволить забезпечити більш глибоке розуміння математичних принципів, що лежать в основі компʼютерної графіки, та підготувати учнів до подальшого вивчення STEM-дисциплін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МЕЛЬНИЧУК, Л., КОНДУР, О., & РОМАНИШИН, Р. (2023). МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ‒ ІННОВАЦІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ STEM-ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (2), 72–81. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-72-81
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Лілія МЕЛЬНИЧУК, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидатка фізико-математичних наук, доцентка, доцентка катедри диференціальних рівнянь

Оксана КОНДУР, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

докторка педагогічних наук, кандидатка фізико-математичних наук, професорка, деканеса педагогічного факультету

Руслана РОМАНИШИН, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

докторка педагогічних наук, професорка, зав. катедри початкової освіти

Посилання

Типові освітні програми НУШ для початкових класів: Затв. Наказом № 1272 Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (дата звернення 21.01.2023).

Модельні навчальні програми для 5–6 класів Нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku (дата звернення 21.01.2023).

Навчальні програми для 6-9 класів (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Затв. Наказом № 804 Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення 21.01.2023).

Інформатика. Навчальна програма вибірково-обов’язкового предмету для учнів 10–11 класів ЗНЗ (рівень стандарту), чинна з 01.09.2018 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx (дата звернення 21.01.2023).

Шкільні підручники онлайн. URL: https://pidruchnyk.com.ua/ (дата звернення 21.01.2023).

Навчальна програма курсу «Комп’ютерна графіка 8–9 клас» для закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу, схвалена 03.07.2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv/10092019/kg89.doc (дата звернення 01.03.2023).

Кулій Д. Розробка факультативного курсу для старшокласників «Математичні основи комп'ютерної графіки»: дипломна робота. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021. 86 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3926/%d0%9a%d1%83%d0%bb%d1%96%d0%b8%cc%86_%d0%94.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення 01.10.2022).

Криві Безьє. Основні поняття та властивості кривих Безьє. Mathros.net.ua. URL: https://www.mathros.net.ua/kryvi-bezje.html (дата звернення 01.03.2023).

Державний стандарт базової середньої освіти. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898 (дата звернення 01.03.2023).

Руденко В.Д. Математичні основи інформатики: вибірковий модуль (для учнів 10–11 класів, рівень стандарту). Харків: Вид-во Ранок, 2021. 192 с. (Навчальна література. Серія: Інформатика. Посібники на підтримку вибіркових модулів).

Hrybiuk O. Mathematical foundations of advanced informatics: specifics of teaching the course with utilization of the system GRAN and utilization for participant-directed learning. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія, 2021. № 1. С. 118–131.

Математичні основи інформатики. Інформатика 10–11. URL: https://sites.google.com/view/new-site-for-lesson1011/математичні-основи-інформатики (дата звернення 01.03.2023).

Математичні основи інформатики. НАУКОЗАВР. URL: https://naukozavr.info/informatuka/matematychni-osnovy-informatyky/ (дата звернення 01.03.2023).

Маценко В.Г. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2009. 343 с.

Шулікін Д. STEM-освіта. Навчання для майбутнього в Україні, 2015. URL: http://iteach.com.ua/news/mass-media/?pid=2621/ (дата звернення 02.05.2023).