ВИКОРИСТАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина КАНІВЕЦЬ
Тетяна ГОРДА
Олександр КАНІВЕЦЬ
Олексій ДАВИДЮК

Анотація

Розглянуто проблему проведення лабораторних робіт з фізики в умовах дистанційного навчання. Шляхом вирішення даної проблеми запропоновано використання авторського додатку доповненої реальності. Виконано короткий огляд впровадження AR в освітній процес, у тому числі і навчання фізики у закладах вищої та фахової передвищої освіти. Мета статті полягає в описанні особливостей впровадження авторського додатку «Програма доповненої реальності із вивчення найпростішого електричного кола» під час вивчення теми «Тренувальні  вправи  по розрахунку  найпростішого електричного  кола»  у закладі фахової передвищої освіти в умовах дистанційного навчання. Поставлено завдання перевірки педагогічної доцільності використання додатку в процесі вивчення електричних кіл при викладанні фізики. Представлено досвід впровадження авторського додатку «Програма доповненої реальності із вивчення найпростішого електричного кола» в навчальний процес закладу фахової передвищої освіти в процесі викладання навчальної дисципліни «Фізика». Для підтвердження педагогічної доцільності авторського додатку протягом 2022–2023 рокі були створені контрольні та експериментальні групи. Виконання лабораторного експерименту у контрольних групах відбувалося у вигляді відеопрезентації. Студенти експериментальних груп лабораторні дослідження виконували також із використанням мобільного додатку доповненої реальності. За рахунок впровадження в навчальний процес з вивчення фізики авторського додатку якісний показник успішності здобувачів освіти експериментальної групи зріс на 4,3%, а абсолютний – на 8,7% у порівнянні з контрольною групою. Середній бал в експериментальній групі зріс на 0,46.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАНІВЕЦЬ, І., ГОРДА, Т., КАНІВЕЦЬ, О., & ДАВИДЮК, О. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 81–87. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-81-87
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Ірина КАНІВЕЦЬ, Полтавський державний аграрний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка катедри будівництва та професійної освіти

Тетяна ГОРДА, ВСП «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

викладачка-методистка вищої кваліфікаційної категорії

Олександр КАНІВЕЦЬ, Полтавський державний аграрний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент катедри агроінженерії та автомобільного транспорту

Олексій ДАВИДЮК, Полтавський державний аграрний університет

магістрант спеціальності 015 Професійна освіта

Посилання

Semerikov S.O., Teplytskyi I.O., Yechkalo Yu.V., Kiv A.E. Computer Simulation of Neural Networks Using Spreadsheets: The Dawn of the Age of Camelot. CEUR Workshop Proceedings, 2018. Vol. 2257. P. 122–147. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2257/paper14.pdf.

Papadakis S., Kalogiannakis M., Zaranis N. Teaching mathematics with mobile devices and the Realistic Mathematical Education (RME) approach in kindergarten. Advances in Mobile Learning Educational Research, 2021. 1(1). Р. 5–18. doi: https://doi.org/10.25082/AMLER.2021.01.002.

Dotsenko N. Technology of application of competence-based educational simulators in the informational and educational environment for learning general technical disciplines. Journal of physics: Conference series, 2021. Vol. 1946. P. 012014. doi: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1946/1/012014.

Batsurovska I.V., Dotsenko N.A., Soloviev V.N., Lytvynova S.H., Gorbenko O.A., Kim N.I., Haleeva A.P. Technology of application of 3D models of electrical engineering in the performing laboratory work. CTE Workshop Proceedings [Online], 2022. Vol. 9. P. 323–335. doi: https://doi.org/10.55056/cte.123.

Arnold E. Kiv, Vladyslav V. Bilous, Dmytro M. Bodnenko, Dmytro V. Horbatovskyi, Oksana S. Lytvyn, Volodymyr V. Proshkin The development and use of mobile app AR Physics in physics teaching at the university. Augmented Reality in Education 2021. Proceedings of the 4th International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, May 11, 2021. Р. 197–212. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2898/paper11.pdf.

Kiv A.E., Shyshkina M.P., Semerikov S.O., Striuk A.M., Yechkalo Yu.V. How augmented reality transforms to augmented learning. CEUR Workshop Proceedings, 2019. Vol. 2547, P. 1–12. URL: http://www.ceur-ws.org/Vol-2547/paper00.pdf.

Semerikov S.O., Mintii M.M., Mintii I.S. Review of the course «Development of Virtual and Augmented Reality Software» for STEM teachers: implementation results and improvement potentials. Augmented Reality in Education 2021. Proceedings of the 4th International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, May 11, 2021. Р. 159–177. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2898/paper09.pdf.

Kanivets, O.V., Kanivets, I.M., Kononets, N.V., Gorda, T.М., & Shmeltser E.O. Development of mobile applications of augmented reality for projects with projection drawings. Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2019), CEUR-WS.org. 2020. Vol. 2547. Р. 262–273. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2547/.

Канівець О.В., Канівець І.М., Кононец Н.В., Горда Т.М., Розроблення мобільних додатків доповненої реальності для вивчення тривимірних моделей із інженерної графіки. ITLT, 2020. Вип. 79. Вип. 5. С. 213–228. doi: https://doi.org/10.33407/itlt.v79i5.3217.

Kanivets O.V., Kanivets I.M., Gorda T.M., Gorbenko O.V., Kelemesh A.O. Using a mobile application to teach students to measure with a micrometer during remote laboratory work. Joint Proceedings of the 10th Workshop on Cloud Technologies in Education, and 5th International Workshop on Augmented Reality in Education (CTE+AREdu 2022). Kryvyi Rih, Ukraine, рр. 87–107, 2022. [Online]. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3364/paper08.pdf.

Marienko M.V., Nosenko Yu.H., Shyshkina M.P. Personalization of learning using adaptive technologies and augmented reality. Augmented Reality in Education 2020. Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education. Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020. P. 341–356. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2731/paper20.pdf.

Burov O., Pinchuk O. Extended reality in digital learning: influence, opportunities and risks’ mitigation. Educational Dimension. 3L-Person 2021: VI International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning using ICT: Person-oriented Approach, colocated with 17th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI 2021), October 1, 2021, Kherson, Ukraine. P.119–128. URL: http://ceur-ws.org/Vol-3104/paper187.pdf.

Горда Т.М., Канівець І.М., Канівець О.В. Особливості організації та проведення гурткової роботи з фізики у ВНЗ. Colloquium-journal, 2018. Вип. 3(14). С. 34–36. URL: https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/135.

Kanivets O.V., Kanivets I.M., Gorda T.M. Development of an augmented reality mobile physics application to study electric circuits. Educational Technology Quarterly [Online], 2022. Vol. 4. P. 347–365. doi: https://doi.org/10.55056/etq.429.