УПРОВАДЖЕННЯ CLIL-МЕТОДОЛОГІЇ В ІНШОМОВНІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ: НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена ВОВК

Анотація

Анотація. Вступ. У статті представлено методику формування компетенції в академічному письмі у студентів університету спеціалізації Середня освіта. Представлена методика розроблена відповідно до базових принципів CLIL-методології, в якій підкреслюється важливість вироблення у студентів академічних умінь та розвитку іншомовного академічного мовлення.


Метою цієї статті є висвітлити формат та особливості анотації як виду академічного письма та проілюструвати прийоми навчання написання якісних анотацій. Особлива увага приділяється академічним правилам і конвенціям написання анотації. Окрім цього, у статті описуються труднощі, з якими студенти можуть стикнутися під час оволодіння уміннями академічного письма та формування відповідної компетенції.


Результати. У статті детально диференційовано фази та етапи навчання написання анотацій, а також запропоновано релевантну систему вправ, які корелюють з виокремленими етапами (рецептивним, репродуктивним та продуктивним) і містять підготовчі та комунікативні типи вправ, що, своєю чергою, підрозділяються на підтипи, кожен із яких спрямований на розв’язання певних завдань і досягнення конкретних цілей.


Висновки. Досягнення високого рівня шуканої іншомовної компетенції в академічному письмі та відповідних умінь є невід’ємною частиною якісної університетської освіти, що вимагає спеціального навчання і довготривалої методично коректної практики, а також передбачає дотримання традиційних академічних правил і конвенцій.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВОВК, О. (2023). УПРОВАДЖЕННЯ CLIL-МЕТОДОЛОГІЇ В ІНШОМОВНІЙ УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ: НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (2), 98–106. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-98-106
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Олена ВОВК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

Посилання

Myles, J. Second Language Writing and Research: The Writing Process and Error Analysis in Student Texts. Retrieved from http://tesl–ej.org/ej22/a1.html

Nkhobo, I. (2016) Academic Writing Competence: A Study of First – and Fourth Year University of Technology Students. Africa: Academic Publisher. 153 p.

Ball, Ph., Kelly, K. & Clegg, J. (2015). Putting CLIL into Practice. Oxford: OUP. 320 p.

Vovk, O. (2022). CLIL in University Methodological Classrooms. The Unpublished manuscript.

Vovk, O. (2022). Workbook in Academic Writing (for master students majoring in Linguistic Fields and Bilingual Education). Cherkasy: Nechytailo O. 168 p.

Wilkes, J. Godwin, J., Gurney L. (2015) Developing Information Literacy and Academic Writing Skills. Australian Academic & Research Libraries (46). № 3. P. 164–175.

Doyle. S. (2013) Summary Writing Notes. Writing for Government. Retrieved from https://web.uvic.ca/~sdoyle/E302/Notes/SummaryNotes.html

Bauer, C.R. (2006) Guidelines for Using In-text Citations in a Summary. Retrieved from http://academics.smcvt.edu/cbauer-ramazani/AEP/EN104/summary.htm

Vovk, O.I. (2019) Communicative and Cognitive Methodology of Teaching English. Cherkasy: Nechytailo O. 381 p.

10Rockowitz A.C. (2017) Guidelines for Writing a Summary. Hunter College. Retrieved from http://www.hunter.cuny.edu/rwc/handouts/thewritingpocess1/invention/GuidelinesforWritingaSummary/

Writing a Summary of an Article (2017) Randolph Community College Library. Retrieved from http://libguides.randolph.edu/summaries/summary

Johns, M. (1985) Summary Protocols of “Unprepared” and “Adept” University Students: Replications and Distortions of the Original. Language Learning, 35: 495–517.

Vovk, O.I. (2013) Communicative and Cognitive Competence of Students of Linguistic Fields: A New Educational Paradigm. Cherkasy: Chabanenko Yu. 500 p.

Evans, V., Evans, L. (2006) Upstream Advanced C1: Student’s Book. UK: Express Publishing. 256 p.

Tardy, C. M. (2010) Writing for the World: Wikipedia as an Introduction to Academic Writing. English Teaching Forum, 1: 12–27.

Bennette, C. (2014) Common Mistakes to Avoid When Writing an Academic Essay ProWritingAid. Retrieved from https://prowritingaid.com/art/279/Common-Mistakes-to-Avoid-WhenWritingan-Academic-Essay.aspx

Academic Writing: Some Common Problems (2007). Monash University Library. Retrieved from http://www.monash.edu.au/lls/llonline/writing/general/academic/7.xml

Wellington, J. & Osborne, J. (2001). Language and literacy in science education. Open University Press Buckingham Philadelphia. 15 p.

Koltai A. (2015) Essential Academic Writing Examples and Phrases. My English Teacher Blog. Retrieved from https://www.myenglishteacher.eu/blog/academic-writing-examples-and-phrases/

How to Write a Critical Analysis (2016) WikiHow. URL: https://www.wikihow.com/Write-a-Critical-Analysis