ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАТИЧНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лілія ЛЕВИЦЬКА
Вікторія СІРЕНКО

Анотація

Статтю присвячено аналізу доцільності використання інформатично-цифрових технологій у процесі вивчення іноземних мов. Охарактеризовано інформатично-цифрові технології.


Проаналізовано погляди педагогів на досліджувану проблему, розкрито методику роботи зінформатично-цифровими технологми технологіями на уроках іноземної мови, зокрема німецької.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛЕВИЦЬКА, Л., & СІРЕНКО, В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАТИЧНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 118–123. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-118-123
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Лілія ЛЕВИЦЬКА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка катедри німецької філології

Вікторія СІРЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студентка 1 курсу магістратури, 014 Середня освіта (Мова і література (німецька))

Посилання

Бєлова В.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі зво в умовах пандемії. Використання дистанційних освітніх технологій у викладанні іноземних мов, 2022. С. 12–14.

Близнюк Л.М., Козак А.В., Шостак У.В. Вивчення іноземної мови в часи пандемії: криза чи шанс. Інноваційна педагогіка, 2021. № 38. С. 102–105.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій нa уроках іноземної мови: тематичний збірник праць / упоряд. А.А. Волосюк; за заг. редакцією А.О. Лавренчука. Рівне: РОІППО, 2013. 29 с.

Інтерактивні прийоми у вивченні німецької мови / упоряд. Л. Горбач. Київ: Шкільний світ, 2011. 128 с.

Близнюк Л.М., Трушковська А.Д. Традиційний та дигітальний підходи до вивчення німецької лексики: методи та особливості. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2022. № 82. С. 150–154. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20746/1/26.pdf

Трушковська А.Д., Близнюк Л.М. Основи роботи з лексикою на уроках німецької мови: традиційний та дигітальний підходи. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики: матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Рівне, 11 трав. 2022 р. Рівне, 2022. C. 150–154.

Hubackova S. E-learning in English and German language teaching. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015. Issue 199. P. 525–529. URL: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.542.

Rösler D., Würfell N. Lernmaterialien und Medien 5. München: Klett, 2014. 189 S.