ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена КОХАНОВСЬКА

Анотація

На підставі аналізу науково-педагогічних джерел, вивчено питання підготовки всіх верств населення у сфері цивільного захисту у період воєнного стану.


Підкреслено багаторівневість процесу навчання, що включає підготовку керівного складу, органів управління та сил цивільного захисту, працівників суб’єктів господарювання, здобувачів освіти та непрацюючого населення.


Висвітлено особливості проведення навчання на кожному рівні, акцентовано увагу на основних освітніх та просвітницьких заходах, які проводяться для підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях воєнного характеру в особливий період.


Основними заходами підготовки органів управління та сил цивільного захисту стають командно-штабні навчання та штабні тренування цивільного захисту, що мають на меті актуалізацію та перевірку Планів дій на особливий період.


Працівники суб’єктів господарювання проходять навчання за програмами прискореної підготовки працівників до дій в особливий період та відпрацьовують дії при виникненні загроз воєнного часу в межах проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань.


Для непрацюючого населення проводяться інформаційно-просвітницькі заходи через мережу консультаційних пунктів з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування та соціальні мережі, які стають основною платформою просвітніх заходів з питань цивільного захисту для населення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОХАНОВСЬКА, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2), 140–146. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-140-146
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Олена КОХАНОВСЬКА, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка катедри педагогіки й менеджменту освіти

Посилання

Про організацію функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах воєнного стану: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 179-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-organizaciyu-funkcionuvannya-yedinoyi-derzhavnoyi-sistemi-civilnogo-zahistu-v-umovah-voyennogo-stanu-179-240222

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (із змінами від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»; від 18.04.2022 № 259/2022), від 17.05.2022 № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Кодекс цивільного захисту України: Відомості Верховної Ради, 2013, № 34–35, ст. 458. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text.

Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях: постанова КМУ № 444 від 26 червня 2013 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0046-20.

Порядок проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту: Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2013.

Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту: Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 443. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-2013

Програма загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях: Наказ ДСНС України 06.06.2014 № 310 (у редакції наказу ДСНС України 08.08.2014 № 458): URL https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0310388-14

Порядок організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту: наказ МВС від 28.11.2019 № 991 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0046-2.

Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту: постанова кабінету міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017

Про забезпечення роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту: розпорядження Іваново-Франківської обласної державної адміністрації від 30 грудня 2021 р. № 584. URL: https://www.if.gov.ua/