ОРАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОКУСІ СТРУКТУРНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ: ВІД КОМУНІКАЦІЇ ДО ВПЛИВУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Красницька

Анотація

Стаття присвячена ораторській діяльності, через яку викладач здійснює освітній процес, навчає слухачів (курсантів, студентів), формує в них компетентності й досягає результатів навчання. Постаючи перед аудиторією в ролі оратора (лектора, спікера), він презентує широкій спільноті результати власної освітньо-наукової діяльності, долучає її до творення інтелектуального багатства людства. Водночас оратор комунікує та взаємодії зі слухачами в інформаційно-емоційному просторі; через публічний виступ здійснює вплив на аудиторію; змінює думки, погляди, судження, формує переконання, спонукає до дій; робить доступними свої знання, забезпечує сприйняття слухачами інформації та перетворення її в систему їхніх знань і вмінь. Через ораторську діяльність викладач створює креативне, привабливе, цікаве й пізнавальне освітнє середовище.


Ораторську діяльність представлено як: 1) свідому активність оратора, що виражається в системі його дій на основі риторичних знань та ораторських умінь, спрямовану на досягнення мети публічного виступу шляхом інформаційного, когнітивного, емоційного, психологічного й поведінкового впливу на цільову аудиторію; 2) динамічну систему цілей, мотивів, засобів і дій оратора, що забезпечують інформаційний, когнітивний, емоційний, психологічний та поведінковий вплив на цільову аудиторію. Вплив оратора на аудиторію є ядром ораторської діяльності.


Презентовано структуру ораторської діяльності, складовими якої визначено мету як джерело активності оратора, мотиви як внутрішній рушій, що спонукає до ораторської діяльності, комунікаційну стратегію, публічний виступ як засіб та основну одиницю ораторської діяльності, риторичні знання, ораторські вміння, дії оратора.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Красницька, О. (2023). ОРАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОКУСІ СТРУКТУРНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ: ВІД КОМУНІКАЦІЇ ДО ВПЛИВУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 57–63. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-57-63
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ольга Красницька, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри суспільних наук

Посилання

Риторика: навч. посіб. / упор. Т.К. Ісаєнко, А.В. Лисенко. Полтава: ПолтНТУ, 2019. 247 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 130 с. URL: http://surl.li/eowmz.

Максименко С. Д., Зайчук В.О., Клименко В.В., Соловієнко В.О. Загальна психологія: підручник. Київ: Форум, 2000. 543 с.

Вайнола Р.Х. Професійний та особистісний розвиток майбутніх фахівців засобами соціального виховання в умовах університетської освіти. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали наук. конф. Київ: НВП «Інтерсервіс», 2017. Вип. 3. С. 26–30.

Берещак В. Комунікаційна стратегія в бізнесі. Як досягнути максимуму в спілкуванні з аудиторією. Київ: Yakaboo Publishing, 2023. 200 с.

Колотілова Н.А. Логіка і риторика: ретроспектива взаємозв’язку: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 272 с.

Сіґал К. Шалено просто. Ідея, що привела Apple до успіху. Київ: ArtHuss, 2023. 224 с.

Sinek S. The Infinite Game. New York: Portfolio. Penguin, 2019. 272 p.

Завербний А.С. Комунікаційні стратегії: проблеми та перспективи формування і реалізування за умов євроінтегрування. Innovation and Sustainability, 2022. № 1. С. 13–19. URL: http://surl.li/iybie.

Хміляр О.Ф. Психологічна структура кодування, передачі і декодування повідомлень у системі «людина-людина». Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки, 2014. №13(109). Вип. 2. С. 216–222.

Хміляр О.Ф. Психологія символічної регуляції дій і вчинків особистості: монографія. Київ: Контекст Україна, 2016. 380 с.

Fleming C.A. The Serious Business of Small Talk. Becoming Fluent, Comfortable and Charming. Oakland: Berrett-Koehler Publishers, 2018. 196 p.

Хміляр О.Ф. Денотативні та конотативні механізми символічної регуляції поведінки особистості. Вісник Національного університету оборони України, 2014. №3(40). С. 346–352.

Fowler S. Why Motivating People Doesn’t Work … and What Does: The New Science of Leading Energizing, and Engaging. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2017. 232 p.