DOI: https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3

Опубліковано: 02.10.2023

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ДИЗАЙН АНДРАГОГІЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Назік АРУТЮНЯН, Лусіне АЙРАПЕТЯН, Ірина ВАРДАНЯН

32-38

РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Лариса КОЖЕВНІКОВА, Ірина МАЛАШЕВСЬКА, Анатолій МАРТИНЮК

51-56