КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНА ПАРАДИГМА ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: ТИПИ НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена ВОВК

Анотація

Анотація. У статті окреслюються основні методи навчання іноземної мови (ІМ) в аспекті комунікативно-когнітивного підходу. Підкреслюються особливості та переваги розглянутих методів, а також функції, які вони виконують для сприяння успішному засвоєнню мови.


Метою цієї статті є висвітлити різноманітні методи оволодіння ІМ студентами університету і проілюструвати, як ці методи корелюють з моделлю комунікативно-когнітивного підходу до навчання мови.


Результати. У сучасних умовах процес оволодіння іноземною мовою (ОІМ) набуває нового значення, коли очні заняття поєднуються з дистанційним навчанням. Це відкриває нові перспективи для інтегрованого викладання ІМ, коли вчитель може як чергувати різні методи навчання, так і застосовувати їх інтегровано, залежно від навчальних цілей, індивідуальних профілів студентів і визначених результатів навчання.


У статті стисло представлені характеристики різних типів навчання ІМ, охоплених комунікативно-когнітивною парадигмою. Вони включають такі типи навчання, як мультимодальне, іншомовне занурення, спіральне, інтервальне, перевернуте, змішане, навчання на основі завдань, проєктне, експериментальне, майстерне, компетентнісне, індивідуалізоване та еклектичне. Кожен із них має свої особливості та переваги, які можуть сприяти ефективному ОІМ.


Висновок. Комунікативний і когнітивний підхід до навчання ІМ оптимізує процес ОІМ, заснований на об’ємних нейропедагогічних, психологічних, фізіологічних і методологічних даних. Метою комунікативно-когнітивного навчання є забезпечення цілісної іншомовної освіти для студентів університету, що значно розширить їхні особисті, інтелектуальні, академічні, соціокультурні та професійні перспективи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВОВК, О. (2023). КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНА ПАРАДИГМА ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ: ТИПИ НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 63–76. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-63-76
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Олена ВОВК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри англійської філології
та методики навчання англійської мови

Посилання

Vovk O.I. Foreign language acquisition: a communicative and cognitive paradigm. Наука і освіта, 2017. No. 6. P. 81–85. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2017_6_15.

Вовк О.І. Когнітивні аспекти навчання іноземної мови у вищій школі. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2015. Вип. № 50. С. 282–287.

Вовк О.І. Архітектура когніції: формування ментального тезаурусу суб’єктів пізнання. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Філологічні науки, 2015. Кн. 2. С. 109–113. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2015_2_24.

Vovk O.I. CLIL lesson framework for master students: methodological dimension. Соціально-гуманітарні студії: інновації, виклики та перспективи: матеріали І Міжнародної наукової конференції, м. Житомир, 27-28 квітня 2023 р. / Ред. кол.: О.А. Черниш, В.М. Слюсар, Л.М. Червона [та ін.]. Житомир: Житомирська політехніка, 2023. C. 80–83. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/80.pdf.

Vovk O.I. Foreign language classrooms: CLIL key features. Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (16 червня 2023 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2023. C. 29–30. URL: http://www.economics.in.ua/2023/06/16-2023.html.

Vovk O., Pashis L. Enhancing registers and styles: grammatical dimension. Language: Codification. Competence. Communication: International Scientific Journal of Cherkasy State Technological University, 2023. Vol. 1. Issue 8. P. 45–65. URL: https://sciendo.com/article/10.2478/lccc-2023-0003.

Вовк О.І. Комунікативно-когнітивна компетентність майбутніх філологів: нова парадигма сучасної освіти. Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2023. 500 с.

Piaget J. The origins of intelligence in children. N.Y.: International Universities Press, Inc., 1963. 442 p.

Vovk O.I. Foreign language acquisition: a cognitive and communicative conceptual framework. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Філологічні науки, 2017. Кн. 1. С. 224–228. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2017_1_49.

Fleming N.D. The VARK modalities. 2014. URL: http://vark-learn.com/introduction-to-vark/the-vark-modalities/.

Vovk, O. Accelerated teaching a foreign language: a new old method. Language: Codification. Competence. Communication: International Scientific Journal of Cherkasy State Technological University, 2020. No. 1(2). P. 59–71.

What is multimodal learning? 35 strategies and examples to empower your teaching. URL: https://www.prodigygame.com/main-en/blog/multimodal-learning/.

What is language immersion? URL: https://www.teach-nology.com/teachers/bilingual_ed/langimmersion.html.

Bakhov I., Honcharenko-Zakrevska N. Implementation of the concept of language immersion in learning foreign languages. URL: https://www.researchgate.net/publication/329929561_IMPLEMENTATION_OF_THE_CONCEPT_OF_LANGUAGE_IMMERSION_IN_LEARNING_FOREIGN_LANGUAGES.

Bostwick M. English Language Immersion in a Japanese School. In D. Christian & F. Genesee (Eds.). Bilingual Education. Alexandria, VA: TESOL, 2001. P. 125–138.

Nanchen G. Second language performances in elderly bilinguals and individuals with dementia: the role of L2 immersion. Journal of Neurolinguistics, 2017. No. 43. P. 49–58.

Nascimento F.C. (2017). Benefits of dual language immersion on the academic achievement of English language learners. International Journal of Literacies, 2017. No. 24(1). P. 1–15.

Spiral learning. URL: https://helendoron.com/method/core-principles/spiral-learning/.

Spiral learning – a successful approach to learning for your child. URL: https://helendoron.com/english/spiral_learning_part_1/.

What is spaced learning and why does it matter in e-learning? URL: https://www.instancy.com/what-is-spaced-learning/.

The spaced learning effect: the key to knowledge retention. URL: https://whatfix.com/blog/spaced-learning/.

Flipped learning. URL: https://www.advance-he.ac.uk/knowledge-hub/flipped-learning-0#:~:text=Flipped%20learning%20is%20a%20pedagogical,and%20problem%2Dsolving%20activities%20facilitated.

Bergmann J., & Sams A. (2012). Flip your classroom: reach every student in every class every day. Washington DC: International Society for Technology in Education. 112 p.

Eclectic approach. URL: https://didaquest.org/wiki/Eclectic_Approach.

Lage M.J., Platt G.J., & Treglia M. Inverting the classroom: a gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education. 2000. No. 31. P. 30–43.

Bonk C.J. and Graham, C.R. (Eds.). Handbook of blended learning: global perspectives. Local Designs. San Francisco: Pfeiffer Publishing, 2004. P. 3–21.

Friesen N. Report: defining blended learning. 2012. URL: https://www.normfriesen.info/papers/Defining_Blended_Learning_NF.pdf .

Banditvilai Ch. Enhancing students’ language skills through blended learning. Electronic Journal of e-Learning. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1107134.pdf.

The four important models of blended learning teachers should know about. educational technology and mobile learning. URL: https://www.educatorstechnology.com/2014/04/the-four-important-models-of-blended.html.

Gonzalez T. Project based learning: start here. Cult of Pedagogy. (2016, June 26). URL: https://www.cultofpedagogy.com/project-based-learning/.

A task-based approach. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/knowing-subject/articles/task-based-approach#:~:text=complete%20the%20task.-,A%20Task%2Dbased%20approach,as%20the%20students%20complete%20it.

Project-based learning: benefits, examples, and resources. URL: https://www.powerschool.com/blog/project-based-learning-benefits-examples-and-resources/.

What is project-based learning? URL: https://www.noodle.com/articles/what-is-project-based-learning.

Hosler A. What you should know about project-based learning. Education World, 2013. URL: https://www.educationworld.com/a_curr/project-based-learning-benefits-best-practices.shtml.

Love C. Six benefits to project based learning and technology integration. 2021. URL: https://www.technokids.com/blog/technology-integration/benefits-project-based-learning/.

Cognitive development: the theory of Jean Piaget. URL: https://open.library.okstate.edu/foundationsofeducationaltechnology/chapter/2-cognitive-development-the-theory-of-jean-piaget/.

The power of learning from experience. URL: https://futurefocusededucation.org/2021/09/23/the-power-of-learning-from-experience/.

What is experiential learning and why is it important? URL: https://www.kent.edu/community/what-experiential-learning-and-why-it-important#:~:text=Experiential%20Learning%20is%20the%20process,classroom%20to%20real%2Dworld%20situations.

Experiential learning. URL: https://www.bu.edu/ctl/guides/experiential-learning/.

Kolb D.A. Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984. URL: http://academic.regis.edu/ed205/Kolb.pdf.

Experiential learning notations on Indiana University official transcripts. URL: http://registrar.iupui.edu/experiential-learning.html.

Schon D. The reflective practitioner: how professionals think in action. New York City, NY: Basic books, 1983. 380 p.

Boud D., Cohen R., & Walker D., Eds. Using experience for learning. Buckingham [England]; Bristol, PA: Society for Research into Higher Education and Open University Press, 1993. No. VI. 189 p.

Morin A. Personalized learning: what you need to know. URL https://www.understood.org/en/articles/personalized-learning-what-you-need-to-know.

How does personalized learning work? URL: https://www.valamis.com/hub/personalized-learning#:~:text=The%20simplest%20example%20of%20personalized,instructor%20has%20of%20the%20student.

Reimagining the role of technology in education (2017). National Education Technology Plan Update. URL: https://www.slideshare.net/eraser/reimagining-the-role-of-technology-in-education-2017-national-education-technology-plan-update-report.

Bloom B.S. Human characteristics and school learning. N.Y.: McGraw-Hill, 1976. 284 p.

Competency-based learning definition. The Glossary of Education Reform. 2014. URL: https://www.edglossary.org/competency-based-learning/.

Sturgis Ch., Casey K. quality principles for competency-based education (PDF). Vienna, VA: iNACOL, 2018. 128 p.

From formative assessment to tracking student mastery: the road to competency-based instruction. URL: https://aurora-institute.org/cw_post/from-formative-assessment-to-tracking-student-mastery-the-road-to-competency-based-instruction/.

Importance and benefits of competency-based education. URL: https://www.rajeevelt.com/competency-based-education-cbl/rajeev-ranjan/.

Eclectic approach. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/professional-development/teachers/knowing-subject/d-h/eclectic-approach.

Eclectic method in Pedagogy. URL: https://beeonesmartie.com/eclectic-method-in-pedagogy.

Бердиёрова Р.К., Мавлонов А.Б. The eclectic method as a modern style of learning English in nowadays. Молодой ученый, 2017. № 24(158). С. 409–411. URL: https://moluch.ru/archive/158/44628/.

Crouch C., & Mazur E. Peer instruction: ten years of experience and results. American Journal of Physics, 2001. No. 69. P. 970–977.

Gervais J. The operational definition of competency‐based education. The Journal of Competency-Based Education, 2016. No. 1(2). P. 98–106.

Hartman J., Moskal P. & Dziuban C. Preparing the academy of today for the learner of tomorrow. 2005. URL: https://www.educause.edu/research-and-publications/books/educating-net-generation/preparing-academy-today-learner-tomorrow.

Snow M. Immersion teacher handbook (Educational Report ER10). Los Angeles, CA: University of California Center for Language Education and Research, 1987. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 291243).

The immersion method of teaching English as a second language. URL: https://www.teflcorp.com/articles/esl-resources/the-immersion-method-of-teaching-english-as-a-second-514/.