ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ АНГЛОМОВНЕ ІНТЕРВ’Ю ЯК МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ ФАХІВЦІВ НА РІВНІ УНІВЕРСИТЕТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Синекоп
Ольга Матвієнко
Тамара Коваль
Любов Зєня

Анотація

Серед функціональних типів діалогу, необхідних для оволодіння професійно орієнтованим англомовним спілкуванням майбутніми ІТ фахівцями, є діалог-розпитування, до якого належить й інтерв’ю при працевлаштуванні. У процесі інтерв’ювання, обираючи відповідні ролі, ІТ студенти не тільки набувають необхідних професійно орієнтованих англомовних навичок і вмінь, а й вчаться оцінювати діяльність інших комунікантів. Таким чином, метою статті є висвітлення специфіки індивідуального, групового та панельного інтерв’ю, розгляд інтерв’ю як методу оцінювання у навчанні професійно орієнтованого англомовного спілкування, окреслення шляхів реалізації взаємооцінювання й групового оцінювання у згаданих видах інтерв’ю. У дослідженні було використано такі методи: аналіз наукової літератури, узагальнення та систематизація досвіду науковців. У ході дослідження визначено інтерв’ю як інструмент і метод оцінювання. Проаналізовано специфіку індивідуального, панельного і групового інтерв’ю. Взаємооцінювання є домінантним для індивідуального інтерв’ю. Групове оцінювання характерне для панельного й групового інтерв’ю. Окреслено основні вміння для оцінки кандидата в інтерв’ю, зокрема: м’які вміння  / “softskills (професійно орієнтовані англомовні вміння спілкування; вміння вирішувати проблему; вміння адаптуватися; вміння командної роботи; лідерські вміння; вміння вчитися впродовж життя; вміння бути відповідальним; креативні вміння), професійні вміння / “hardskills (здатність оперувати фаховими знаннями, застосовувати професійні навички та вміння на практиці). Визначено критерії оцінювання діяльності інтерв’юера, зокрема, його комунікативність, об’єктивність, гнучкість, професіоналізм та досвід, повага до співрозмовника. Наприкінці кожного інтерв’ю рекомендовано організовувати дебрифінг, у ході якого порівнюються результати, звертається увага на слабкі і сильні сторони учасників інтерв’ю. У висновках зазначено, що в контексті професійно орієнтованого іншомовного навчання інтерв’ю – це не тільки типовий діалог, який ІТ студенти повинні опанувати, але й інструмент / метод оцінювання, за допомогою якого вони набувають досвід взаємооцінювання та групового оцінювання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Синекоп, О., Матвієнко, О., Коваль, Т., & Зєня, Л. (2023). ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ АНГЛОМОВНЕ ІНТЕРВ’Ю ЯК МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ІТ ФАХІВЦІВ НА РІВНІ УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 94–101. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-94-101
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Оксана Синекоп, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”";}

докторка педагогічних наук,  доцентка, доцентка кафедри англійської мови технічного спрямування №2

 

Ольга Матвієнко, Київський національний лінгвістичний університет

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки та методики навчання іноземних мов

Тамара Коваль, Київський національний лінгвістичний університет

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки та методики навчання іноземних мов

Любов Зєня, Київський національний лінгвістичний університет

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки та методики навчання іноземних мов

Посилання

Forsell J., Forslund F.K., Hammar Ch.E. Group Work Assessment: Assessing Social Skills at Group Level. Small Group Research, 2019. No 51(1), P. 87–124. https://doi.org/10.1177/1046496419878269

Yin S., Chen F., Chang H. Assessment as Learning: How Does Peer Assessment Function in Students’ Learning? Front Psychol, 2022. No 13:912568. P. 1–14. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.912568.

Baker K.M. Peer review as a strategy for improving students’ writing process. Active Learning in Higher Education, 2016. No 17(3). С. 179–192. https://doi.org/10.1177/1469787416654794

Король Т.Г. Переклад промов TED TALKS як автентичний груповий проєкт: із досвіду реалізації та оцінювання. Іноземні мови, 2020. №4. С. 17–25. URL: http://fl.knlu.edu.ua/article/view/219330/219083

Boud D., Falchikov N. Quantitative Studies of Self-Assessment in Higher Education: a Critical Analysis of Findings. Higher Education, 1989. No 18(5). P. 529–549.

Boud D. Enhancing Learning through Self-Assessment. 1995. Kogan Page. London: Philadelphia.

Wiersma U.J. The four stages of the employment interview. Evidence-Based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, 2016. No 4(3). P. 232–239. https://doi.org/10.1108/ebhrm-11-2015-0045

Opatha Henarath H.D.N. Interview as a Method of Assessment. Management Review, 1994. No 1(1). P. 28–31. URL: https://www.researchgate.net/publication/281901600_Interview_as_a_Method_of_Assessment

Fuller B. Interviews as an Assessment Tool. Assessing Our Students, Assessing Ourselves: Volume 3 in the Rethinking Negotiation Teaching Series. In Honeyman, Ch.; Coben, J.; Ebner, N. DRI Press, 2012. Book 4. URL: http://digitalcommons.hamline.edu/dri_press/4

CAD Guidelines. Improving Learning and Teaching. Group Work and Group Assessment. 2023. URL: https://www.wgtn.ac.nz/learning-teaching/support/approach/guides/group-work-and-assessment/group-work-assessment.pdf