ІДЕЙНА СПАДЩИНА ВИДАТНИХ МЕДИКІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗВО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Христенко

Анотація

Аналізується, що в сучасних умовах війни, позначених низкою викликів (потреба надання якісних медичних послуг учасникам бойових дій, екстремальні умови професійної діяльності медиків на фронті, зростання проблем ментального здоровя населення тощо) студенти медичних університетів потребують виховання відповідної системи цінностей.


Розглядається питання світоглядної спадщини видатних лікарів (Микола Пирогов, Теофіл Яновський, Іван Соколянський, Микола Амосов) як потенційного джерела формування системи цінностей сучасних студентів-медиків.


Визначено такі основні елементи цієї системи: людина, її природне право на життя, свободу; гідність людини, що виявляється у її моральності; душевна рівновага, мир; фізичне, психічне й духовне здоров’я людини в їх єдності; індивідуальна відповідальність як умова благополучного життя; індивідуальна відповідальність за здоров’я; здоровий спосіб життя (для фізичного здоров’я): фізична активність, поміркованість; духовні ресурси (духовне здоров’я)  як  рушійна сила, мотивація людини; професійна медична діяльність як джерело щастя; професіоналізм, доброчесність, совісність; емпатія; позитивне мислення, віра в добрі якості людей; повага до людини, її гідності, смиренність, здатність просити пробачення; відповідальність за власну людяність; мислення як сенс життя; медична етика й моральність; здоров’я та соціалізація людей з особливими потребами.


Доведено, що аксіологічні ідеї представників медичної еліти України стосовно імплементації вищих (духовних) цінностей у сферу охорони здоровя є  актуальними, адже сучасні студенти як майбутні медичні фахівці та й усе суспільство в Україні гостро потребують душевної рівноваги, стресостійкості, внутрішнього миру.


Підсумовано, що реалізація репрезентованої системи цінностей в освітньому процесі медичних ЗВО допоможе підвищити якість підготовки майбутніх фахівців, готових розвязувати складні проблеми охорони здоров’я на основі комплексного підходу, інтегрального мислення, ураховуючи сутнісну природу людини як біологічної, духовної та соціальної істоти, яка потребує якісної медичної допомоги в широкому гуманістичному сенсі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Христенко, О. (2023). ІДЕЙНА СПАДЩИНА ВИДАТНИХ МЕДИКІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗВО. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 88–93. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-88-93
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ольга Христенко, Тернопільський національний медичний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка катедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Посилання

Стасевська О.А. Система цінностей як основа буття сучасного українського суспільства. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2014. Вип. 1 (20). С. 62–76.

Невмержицька, О.В. Аксіологічні виміри вітчизняного освітнього простору: монографія. Дрогобич, 2013. 490 с.

Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача. Иваново, 2008. 427 с.

Ганіткевич Я. Внесок українських лікарів у світову медицину. Наукове товариство ім. Шевченка: Онлайн-журнал Товариства. 2009, 4 липня. URL: https://ntsh.org/content/vnesok-ukrayinskih-likariv-u-svitovu-medicinu

Микола Михайлович Амосов. Світогляд, 2020. № 4(84). С. 17. URL: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2020/09/200922143810274-2499.pdf

Амосов М.М. Світ тіла … і медицина. Микола Амосов. Світогляд. 1997. URL: http://icfcst.kiev.ua/amosov/book/360

Амосов М.М. Думи і серце. Микола Амосов. Світогляд. 1967/2013. URL: http://icfcst.kiev.ua/amosov/book/142

Микола Амосов про тіло і душу: 11 правил життя. depo.ua. 2014, 6 грудня. URL: https://www.depo.ua/ukr/life/nikolay-amosov-o-06122014000500

Трахтенберг І. Епоха Амосова. Світогляд, 2020. № 4(84). С. 19–24. URL: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2020/09/200922143916494-2093.pdf

Яцків Я. Спогади про М. М. Амосова. Світогляд, 2020. № 4(84). С. 18. URL: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2020/09/200922143810274-2499.pdf