«ЧАРІВНІ ІСТОТИ УКРАЇНСЬКОГО МІФУ. ДУХИ ПРИРОДИ» ДАРИ КОРНІЙ: МЕТОДИКА ШКІЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна РУДЮК
Оксана КАПЛЕНКО

Анотація

Актуалізовано питання необхідності розробки спеціального методичного підходу до вивчення книги Дари Корній «Чарівні істоти українського міфу. Духи природи» на уроках української літератури у 6 класі.


Розглянуто особливості шкільного вивчення творів із зазначеної книги: «Лісовик», «Водяник» і «Польовик» в поєднанні з казками, які подає письменниця до кожного міфу. Обґрунтовано ефективність застосування сюжетного аналізу літературних текстів. Наголошено на доцільності аналізу міфологічних структур творів: міфічних істот, обрядів і замовлянь. Описано методику текстуального опрацювання творів книги, зокрема подано різні види навчальної діяльності аналітико-синтетичного та творчого характеру. Запропоновану методику доречно застосовувати і до інших міфів та казок книги, призначених для урочного та позакласного читання.


Розроблено методичні рекомендації щодо організації навчальної діяльності, що дозволяє вирішувати проблему вивчення творчості Дари Корній в шкільному курсі української літератури (6 клас).


 


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РУДЮК, Т., & КАПЛЕНКО, О. (2023). «ЧАРІВНІ ІСТОТИ УКРАЇНСЬКОГО МІФУ. ДУХИ ПРИРОДИ» ДАРИ КОРНІЙ: МЕТОДИКА ШКІЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ . Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 160–165. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-160-165
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)
Біографії авторів

Тетяна РУДЮК, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри української мови, методики її навчання та перекладу

Оксана КАПЛЕНКО, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Посилання

Концепція літературної освіти від 26 січня 2011 р. № 58: Затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 58. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/13508/.

Сорокіна К., Масюк О. Міфологічний світогляд як основа фентезійного світобудівництва. Нова парадигма, 2017. Вип. 133. С. 82-94.

Модельна навчальна програма «Українська література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Яценко Т. О. та інші): Рекомендовано наказом МОН від 12 липня 2021 р. № 795. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/830/83087/Ukr_lit_5-6-kl_Yatsenko_ta_in_14_07.pdf

Слижук О. А. Ігрові технології на уроці позакласного читання фентезі («Петрусь химородник» Дари Корній). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки, 2019. №3 (326). С. 184–193.

Слижук О. Формування поняття про індивідуальне мовлення персонажів на уроках української літератури в гімназії. Актуальні питання гуманітарних наук, 2021. Вип. 40. Т. 2. С. 188–192.

Вірста С., Жалко Т. Вивчення міфічних образів драми-феєрії «Лісова пісня» в контексті сучасного «прадавнього лісу» Дари Корній. Актуальні питання гуманітарних наук, 2021. Вип. 35, Т. 8. С. 115–120.

Корній Д. Чарівні істоти українського міфу. Духи природи. Харків: Віват, 2019. 320 с.

Сидоренко Ю. Художні твори з експліцитно вираженою міфологічною складовою: літературознавчий аспект вивчення. Українська мова і література в школах України, 2017. № 7–8 (171). С. 75–78.

Бондаренко Ю. Методика шкільного вивчення сюжетно-композиційної організації епічного твору: теорія і практикум: навч. посіб. для студентів філологічних факультетів. Ніжин, НДУ ім. М. Гоголя, 2012. 143 с.

Токмань Г. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник. Київ: Академія, 2012. 312 с.