РОЛЬ СІМ’Ї У ВИХОВАННІ МОЛОДІ У ПОГЛЯДАХ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло МАТКОВСЬКИЙ
Христина КАЛАГУРКА

Анотація

У статті проаналізовано погляди митрополита Андрея Шептицького на сімейно-родинне виховання.


Розглянуто низку суб’єктивних та об’єктивних чинників що впливають на виховання та розвиток дитини.


Доведено важливість авторитету та власного прикладу батьків у виховному процесі.


Підкреслено що основна роль у виховному процесі дитини відводиться матері. Обґрунтована важливість плекання у дітей високих ідеалів на основі християнських цінностей.


Аргументовано актуальність виховних ідей митрополита Андрея Шептицького в контексті сучасності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАТКОВСЬКИЙ, М., & КАЛАГУРКА, Х. (2023). РОЛЬ СІМ’Ї У ВИХОВАННІ МОЛОДІ У ПОГЛЯДАХ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 101–106. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-101-106
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Михайло МАТКОВСЬКИЙ, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат філософських наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Христина КАЛАГУРКА, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Посилання

Васьків Л. Засади сімейно-родинного виховання у спадщині митрополита Андрея Шептицького. Вклад Андрея Шептицького в розвиток духовної спадщини українського народу: збірник тез науково-практичної конференції, присвяченій 150-річчю від дня народження громадського і релігійного діяча Андрея Шептицького / Упор.: Г. Сохань, Т. Козак. Львів, 2014. С. 5–6.

Огірко О. Духовно-моральне виховання молоді в спадщині Андрея Шептицького. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки», 2020. Вип. 12. С. 198–218.

Цюпа Л. Основні принципи процесу християнського виховання у світлі вчення митрополита Андрея Шептицького. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 2016. № 2. С. 254–259.

Гринчишин М. Введення в книгу. Шептицький Андрей. Пастирські послання 1899–1914 рр. (Т. 1, с. VII–XI). Львів: Артос, 2007. 1014 с.

Шептицький А. Побажання, поміщені у «Львівських Вістях» (Львів, 21 квітня 1943) / Письма-послання митрополита Андрея Шептицького, ЧСВВ. З часів німецької окупації. Йорктон: Голос Спасителя, 1969. 454 с.

Шептицький А. Декрет митрополита Андрея: Четверта заповідь Божа. Права родини і Церкви до школи та правила до декрету / Шептицький А. Пастирські послання 1939–1944. Львів: Артос-Медіа, 2010. Том III. С. 455-461.

Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров'я дитини – від родини. Київ: СПД Богданова А.М., 2006. 220 с

Шептицький А. Пастирське послання Єпископа Андрея до духовенства та вірних Станиславівської єпархії: Християнська родина / Шептицький А. Пастирські послання 1899–1914. Львів: Артос-Медіа, 2007. Том І. С. 53–71.

Шептицький А. Твори (морально‐пасторальні). Рим, 1983. 110 с.

Митрополит Андрей Шептицький. Вибране: 365 днів з Великим Митрополитом. Роздуми щодень. Вид. друге. Жовква: Місіонер, 2014. 568 с.

Шептицький А. Декрет митрополита Андрея: Про виховання та правила до декрету Про виховання молоді / Шептицький А. Пастирські послання 1939–1944. Львів: Артос-Медіа, 2010. Том III. С. 514–540.

Шептицький А. Християнська школа для української молоді / Шептицький А. Твори (морально-пасторальні). Рим, 1983. С. 81–82.

Твори митрополита Андрея Шептицького. Пастирські послання до духовенства й вірних Станиславівської Епархії (1899–1904). Львів: [б.в.], 1935. 252 с.

Шептицький А. Про виховання (24 жовтня 1942) / Письма‐послання митрополита Андрея Шептицького, ЧСВВ. З часів німецької окупації. Йорктон: Голос Спасителя. 1969. С. 231–253.

Катрій Ю. Перлини Східних Отців / зібр. о. Ю. Катрій. Львів: Місіонер, 2006. 339 с.

Праця Митрополита Андрея «Божа сійба» / Шептицький А. Пастирські послання. Львів: Артос-Медіа, 2013. Том IV. C. 341–417.

Проповідь Митрополита Андрея на Різдво Христове / Шептицький А. Пастирські послання. Львів: Артос-Медіа, 2013. Том IV. C. 967–970.

Пастирське послання Митрополита Андрея О супружестві і родині / Шептицький А. Пастирські послання. Львів: Артос-Медіа, 2007. Том I. C. 366–390.

Пастирське послання Митрополита Андрея до духовенства та народу Наша Державність («Ідеалом нашого національного життя») і Розпорядження Митрополичого Ординаріату Тиждень З’єднання Церков / Шептицький А. Пастирські послання. Львів: Артос-Медіа, 2010. Том IІІ. C. 131–159.

Шептицький А. Декрет митрополита Андрея: Про виховання та правила до декрету Про виховання молоді / Шептицький А. Пастирські послання 1939–1944. Львів: Артос-Медіа, 2010. Том IІІ. C. 514–540.