ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДАНІЇ І ШВЕЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Мері АВЕТІСЯН

Анотація

Анотація. Проблема. У період глобальних процесів у світі, змінам піддається й система вищої освіти. Цей процес відбувається у різних країнах по-різному, що призводить до виникнення багатьох проблем. У статті ми спробували докладно зупинитися на подібності та відмінності систем вищої освіти Данії та Швеції, а також відзначити їх позитивні та негативні сторони, що дасть можливість використовувати досвід цих країн в розбудові системи вищої освіти та вирішення деяких освітніх проблем.


Мета даного дослідження полягає у вивченні підходів в управлінні системами вищої освіти Данії та Швеції та порівняльному аналізі для виявлення їх характерних особливостей.


Методи дослідження. Для проведення порівняльного аналізу в даному дослідженні було застосовано низку методів, до яких належать методи опису, порівняння, зіставлення та виокремлення.


Основні результати дослідження. До основних результатів порівняльного аналізу управління системами вищої освіти Данії та Швеції належить виявлення їх подібностей та відмінностей, а також опис позитивних та негативних сторін.


Наукова новизна результатів проведеного дослідження полягає у порівняльному аналізі управління системами вищої освіти Данії та Швеції з вивченням особливостей та табличного подання їх подібностей та відмінностей.


Висновки. У результаті проведеного порівняльного аналізу управління системами вищої освіти Данії та Швеції ми дійшли висновку, що управління системами вищої освіти Данії та Швеції здійснюється органами державного та внутрішньовузівського управління. Фінансування вищої освіти в обох країнах проводиться переважно державним бюджетом з використанням деяких позабюджетних коштів. Проте існують і відмінні риси, до яких належить система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, а саме: у вишах Данії прийнято 13-ти бальну, а в Швеції – 3-бальну систему оцінювання. Система вищої освіти Данії супроводжується найбільш вираженим поєднанням інноваційного навчання із традиційним з підвищенням якості освіти з активним залученням студентів до практики. У Швеції заклади вищої освіти мають рівноцінний статус, а також має місце активна співпраця між Урядом та вишами.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АВЕТІСЯН, М. (2023). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДАНІЇ І ШВЕЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 134–139. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-134-139
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Мері АВЕТІСЯН, Єреванський державний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки Центру педагогіки і розвитку освіти

Посилання

Features of the educational system of Denmark Features of the educational system of Denmark (from Marini Korolchuk, 12 February 2019). Learning.ua – educational platform. Retrieved 10.08.2023, from https://learning.ua/blog/201903/osoblyvosti-osvitnoi-systemy-danii/ru/ [in Rus-Ukr].

Countries of the Bologna process. Bologna education system: pros, cons and Russian characteristics. Retrieved 08.08.2023, from https://trends.rbc.ru/trends/education/6295da569a7947202c6b2a0f [in Rus.].

Higher education system in Denmark. UNIVESTMEDIA. Retrieved 10.08.2023, from https://www.ustudy.ru/programs/poluchit-vysshee-obrazovanie-v-danii.html [in Rus.].

About the University of Copenhagen. University of Copenhagen. Retrieved 08.08.2023, from https://about.ku.dk/management/ [in Rus.].

Sugrobova, E.N. (2005). Higher education in Denmark (General overview). Science and education: scientific publication of MSTU. N.E. Bauman, 12 (December). URL: http://engineering-science.ru/doc/56545.html [in Rus.].

Sugrobova, E.N. (2006). Higher education in Denmark (General overview – continued). Science and education: scientific publication of MSTU. N.E. Bauman, 1 (January). URL: http://engineering-science.ru/doc/56776.html [in Rus.].

Sugrobova, E.N. (2006). Higher education in Denmark (General overview – end). Science and education: scientific publication of MSTU. N.E. Bauman, 3 (March). URL: http://engineering-science.ru/doc/57406.html [in Rus.].

Kapranova, V.A. (2004). Comparative pedagogy. School and education abroad: textbook. Minsk: New knowledge. 221 p. [in Rus.].

Vardumyan, S., Hovhannisyan, Al., Varella, G. (2005). Modern pedagogical approaches. Professional Education and Professional Development: Handbook for Educators and Education Organizers. Yerevan: Noyan Tapan. 312 p. [in Arm.].

Higher education in Sweden. Retrieved 24.02.2022, from https://abroadz.com/vysshee-obrazovanie-v-shveczii/ [in Rus.].

Volkov, A.M. (2016). Education in Sweden. World Economy and International Relations, 60(11): 84–91 [in Rus.].

About the Ministry of Higher Education and about higher education in Sweden. Retrieved 27.02.2022, from https://ruletka.se/2015/10/19/o-ministerstve-vyisshego-obrazovaniya-i/ [in Rus.].

Sweden. European Higher Education Organization. Retrieved 27.02.2022, from https://eurohighereducation.com/sweden/.

Higher education in Sweden. Educationindex.ru. Retrieved 06.09.2023, from https://www.educationindex.ru/articles/higher-education-all-europe/vysshee-obrazovanie-v-evrope-kontinentalnoy/higher-education-sweden/ [in Rus.].

Education system in Sweden. EU-Ukraine. International Relations Department. Retrieved 07.08.2023, from http://www.ec.kharkiv.edu/sweden.html [in Rus.].