ЯКІСТЬ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД, РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ЕПОХИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тимофій ДЕСЯТОВ
Валентина МОВЧАН

Анотація

Порушено і розкрито важливу й водночас недостатньо вивчену в освітніх і педагогічних науках проблему якості освіти, розуміння поняття якості освіти у різних історичних епохах.


Проаналізовано сучасні зарубіжні та вітчизняні теорії забезпечення якості освіти. Зазначено про необхідність зміни концепції викладання, дотримання балансу між викладанням та дослідженням, зміщення акценту від запам'ятовування фактів до розвитку потреб вміння вчитися.


Доведено, що університети мають сконцентрувати увагу на вдосконалення освітніх програм, на результативну співпрацю з роботодавцями, дуальне та практикоорієнтоване навчання.


Ключові слова: якість; навчання; викладання; стейкхолдер; кваліфікаційні навички; державний стандарт; доіндустріальна (аграрна) епоха; індустріальна епоха; інформаційна епоха; освітні програми; практикоорієнтовані програми; короткострокові програми; стажування; дуальна освіта; кваліфікаційний розрив.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЕСЯТОВ, Т., & МОВЧАН, В. (2023). ЯКІСТЬ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД, РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У РІЗНІ ІСТОРИЧНІ ЕПОХИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 17–24. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-17-24
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Тимофій ДЕСЯТОВ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітнього і соціокультурного

менеджменту та соціальної роботи

Валентина МОВЧАН, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри початкової освіти

Посилання

Батечко Н. Феномен якості освіти в сучасному науковому дискурсі. Освітологічний дискурс, 2017. № 3–4. С. 1–16.

Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест: навч. посіб. Київ: Майстер-клас, 2006. 160 с.

Quality definition. Oxford Learner’s Dictionaries. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/quality_1?q=quality (дата звернення: 19.06.2023).

Фініков Т. Якість вищої освіти: сучасне розуміння та український контекст. Інноваційний університет і лідерство. Фаза IV: комунікаційні стратегії й відносини університет-школа. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/yakist_vysh_osvity_T.Finikov_01.2019.pdf (дата звернення: 19.06.2023).

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 19.06.2023).

Концепція якості освіти. Osvita.ua. URL: https://osvita.ua/school/method/1342/ (дата звернення: 20.06.2023).

Dutta S., Lanvin B., Wunsch-Vincent S. ed. Global Innovation index 2020. 13th edition. Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO) , 2020. 448 p.

Кун Т. Структура наукових революцій. ІЗБОРНИК. URL: http://izbornyk.org.ua/kuhn/kuhn.htm (дата звернення: 20.06.2023).

Хвильова концепція Тофлера. Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Хвильова_концепція_Тофлера (дата звернення: 23.06.2023).

Ланде Д., Фурашев В. Інформаційне та соціально-правове моделювання: посібник. Київ–Одеса: Фенікс, 2021. 276 с.

Теорія раціоналізації Тейлора. Socio. URL: http://socio.125mb.com/teoriya-ratsionalizatsii-teylora-23413.html (дата звернення: 23.06.2023).

Інформаційна ера (електронна епоха). Вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційна_ера (дата звернення: 03.07.2023).

Костюк О. Функція вищої освіти в сучасних реаліях. Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid02zXkY3juWZRpeTfoqwKmDKQGkAp1jyTjJ2huMQF77hM17t1ggFKzXiVrYbTqfwXD1l (дата звернення: 05.07.2023).

Kennedy J. The human mind is our fundamental resource. Brainy Quote. URL: https://www.brainyquote.com/quotes/john_f_kennedy_100832 (Last accessed: 28.06.2023).

Костюк О. Пріоритети абітурієнтів у виборі закладу освіти. Facebook. URL: https://www.facebook.com/groups/314070194112/permalink/10160382550119113/ (дата звернення: 03.07.2023).

Костюк О. Значимість освіти для розвитку держави. Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid02Ph37T1ggmvcacpB65tN7n9QYdAiDiQJ39AFcrB3YR5MGAkJJpCLQzBJnD6EZxh72l (дата звернення: 05.07.2023).

Лебеда Т. Вплив освіти на економічну динаміку в Україні. Економіка і прогнозування, 2014. № 4. С. 110–121.

Костюк О. Вплив рівня кваліфікаційних навичок студентів на здійснення технологічних процесів виробництв. Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid02HrGTzLVnyXPRXKTgqHirqAmc7nNgQjZ1EXbenbynAeRtDrTG9MDo2ZGQq73hVEY3l (дата звернення: 04.07.2023).

Костюк О. Покращення якості вищої освіти. Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid02rfafWS1zbdPTkr7RPFvcoKfo7WyuRXF5u7Yk1c8thDhqg94FbFREzGSPeuxC3mfgl (дата звернення: 07.07.2023).

Костюк О. Рівень кваліфікаційних навичок студентів. Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid0LhHTSZAKLGZYqBqfnR3snpkriRN5CSgoj9VrzKZHaN1roeTTnZmggt1bFDUco1EJl (дата звернення: 06.07.2023).

Hansen M. The U.S. Education System Isn’t Giving Students What Employers Need. Harvard Business Review. URL: https://hbr.org/2021/05/the-u-s-education-system-isnt-giving-students-what-employers-need дата звернення: 03.07.2023).

Костюк О. Наявність кваліфікаційних навичок як основний критерій відбору персоналу роботодавцями. Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid02uxG9tHnVXmiCFV2HmbZJNb6xMQrbiKa41KZCEEDKa4MxGa18kPd1w3pkhXz2JQCnl (дата звернення: 01.07.2023).

How Your University Can Connect Learning to Career Outcomes. Coursera. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/ENG/2022/CL.pdf (дата звернення: 08.07.2023).

Fuller J., Langer C. and Sigelman M. Skills-Based Hiring Is on the Rise. Harvard Business School. URL: https://hbr.org/2022/02/skills-based-hiring-is-on-the-rise (Last accessed: 03.07.2023).

Костюк О. Кваліфікаційні навички та їх оновлення. Facebook. URL: https://www.facebook.com/groups/284339708674108/permalink/1541719176269482/ (дата звернення: 03.07.2023).

Boston Consulting Group (BCG). Linked in. URL: https://www.linkedin.com/company/boston-consulting-group (дата звернення: 05.07.2023).

Костюк О. Уплив університетів на становлення навичок критичного мислення студентів (за Council for Aid to Education). Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid02M49E63R7DkRMWXuQMQXrwxPWpu6rCgUGYR3mDmuKPncyNL7etguho2AsqfoR4ze1l (дата звернення: 08.07.2023).

Emsi Burning Glass Data Basic Overview. EmsiKb. URL: https://kb.emsidata.com/methodology/emsi-data-basic-overview/ (дата звернення: 19.06.2023).

Костюк О. Проблема та наслідки skills shortage. Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid028m7MC4PfjWx5vgRg6JkSAycoi6EJR3HkGq3eW8W77SDqjcurkx7h4GLq2j5nvV2zl (дата звернення: 06.07.2023).

Костюк О. Кваліфікаційний розрив. Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid02ux9pW62ibwSrHF7fVDqqjiGipLz8QpAhzb114w6yBqyP31YKaEoucUZvNK6F9Fv3l (дата звернення: 05.07.023).

Костюк О. Взаємозалежність розвитку економіки країни та кваліфікаційних навичок випускників університетів. Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid02S9StdHroNSTENF1VY4Lntud7MrgpjG8m6ZCS5xS7nXVt64sYUKptYQMhuHkgot7Nl (дата звернення: 05.07.2023).

Костюк О. Як відновити кваліфікаційні навички? Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid0N5fScxHYT6eoWTjYKvLtMv9hCqcnpptj98ZAZE4x54Q2csMsi4XQBWQcZ8ctaeN5l (дата звернення: 08.07.2023).

The role of practices in the future professional activity of students. International Labour Organization. URL: https://www.redalyc.org/journal/310/31055914019/html/ (дата звернення: 11.07.2023).

Костюк О. Кваліфікаційні навички роботодавців та студентів, «кваліфікаційний розрив» між ними. Facebook. URL: https://www.facebook.com/alex.kostyuk.9/posts/pfbid024BwvJkFmpA618avjJWMsPitpTEmqeob5onFPwAkYCyBJCXdPZTsZn2FouFFxpzJml (дата звернення: 05.07.2023).