РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина ШКЛЯЄВА
Тетяна ЯЦЕНКО

Анотація

Розглянуто питання щодо важливості виховання креативної та творчої особистості, які обумовлюють тенденції розвитку сучасного суспільства та підтверджують унікальність і неповторність кожної особистості. Автори наголошують на необхідності розвитку творчої особистості, яка спроможна креативно мислити, самостійно орієнтуватися в ситуації вибору та приймати відповідальні рішення.


Схарактеризовано розвиток творчих здібностей особистості, що передбачає створення перспективного і нового. Підкреслено важливість особистісно-орієнтованого підходу, який спрямовує формування унікальної особистості з високорозвиненим творчим потенціалом.


Проаналізовано теоретичні аспекти та концептуальні положення формування творчої особистості дошкільника. Наголошено на доцільності використання педагогічного аспекту вивчення проблеми розвитку творчих здібностей особистості, що полягає у виявленні специфіки впливу виховних засобів на розвиток творчих здібностей дитини.


Підкреслено важливість музичних занять як форми педагогічного впливу на особистість дитини, розвитку її творчих здібностей і креативності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШКЛЯЄВА, Г., & ЯЦЕНКО, Т. (2023). РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 140–146. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-140-146
Розділ
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Біографії авторів

Галина ШКЛЯЄВА, Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка»

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти

Тетяна ЯЦЕНКО, Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка»

кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри педагогіки, психології та дошкільної освіти

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція та поради для організації освітнього процесу. Практика управління дошкільним закладом, 2021. 22 січня. URL: https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876.

Мартиненко О.В. Розкриття творчого потенціалу дошкільнят виразними засобами хореографічного мистецтва. Палітра педагога, 2019. № 4. 42 с.

Кузьменко В.У. Теоретичні основи проблеми розвитку індивідуальності дитини. Наукові записки Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка, 2004. Вип. 24. С. 194–205.

Олійник Л. Активізація спонтанної діяльності. Дидактичний супровід ігор малят. Палітра педагога, 2015. № 1. С. 27–29.

Левчук Я. Українські народні дитячі музичні інструменти: гра музикою чи музикування грою. Музичний керівник, 2013. № 1. С. 4–7.

Кобзар Б.С. Обдаровані діти. Педагогіка і психологія, 2005. № 3.С. 80–86.

Козак Н. Робота з батьками: нові підходи. Дошкільне виховання, 2018. № 7. С. 6-9.

Кононко О.Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника: навч.-метод. посібник до Базової програми розв. дитини дошк. віку «Я у Світі». Київ, 2009. 208 с.

Кульчицька О. Діагностика рівня розвитку творчих здібностей. Обдарована дитина, 2013. № 4. С. 42–50.

Волчанова Н.О. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми. Рідна школа, 2020. № 6. С. 77–79.

Демченко І.К. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами мистецтва. Початкова школа, 2013. № 7. С. 22–25.

Нурєєва О.С. Невгамовні чомучки. Психологічні особливості дітей дошкільного віку. 4–5 роки. Харків. 2018. 253 с.

Гавриш Н.В. Розвиток мовленнєво-творчої діяльності в дошкільному дитинстві: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ, 2002. 32 с.

Гавриш Н.В., Лінник О.О., Губанова Н.В. Сучасне заняття в дошкільному закладі: навчально-методичний посібник. Лушагськ: Альма-матер, 2007. 496 с.

Науменко Т.І. Музичне виховання найменших: інтегровані заняття. Київ: Шкільний світ, 2007. 128 с.

Крутій К. Термінологічне поле музичного заняття в дошкільному навчальному закладі. Музичний керівник, 2015. № 11. С. 4–8.

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Дошкол. педагогика и психология». М.: Просвещение, 1983. 255 с.

Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах: Лист МОН України № 1/9-454 від 02.09.2016 р. URL: http://osvita.kr-admin.gov.ua (дата звернення 03.03.2023).