ВПРОВАДЖЕННЯ ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ -МЕДИКІВ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія КУКСА

Анотація

У статті подано розробки та застосування різних видів активних методів та інтерактивних технологій навчання. Зясовано, що при при використанні інтерактивних технологій переважають такі форми групової навчальної діяльності, як парна робота, робота в трійках, малих групах. Проаналізовано фактори, що опосередковують рівень успішності спільної діяльності в умовах спілкування. У статті підкреслено, що робота в парах може використовуватись для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань тощо. Розглянуто наукові джерела з проблеми дослідження.  Вказано, що стосунки між викладачем та студентами набувають характеру співпраці, тому що викладач  безпосередньо втручається у роботу груп тільки в тому разі, якщо у тих виникають запитання і вони самі звертаються за допомогою до нього. Зазначено можливі  варіанти організації роботи малих груп студентів- медиків на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням).


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУКСА, Н. (2023). ВПРОВАДЖЕННЯ ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ -МЕДИКІВ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3), 84–88. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-84-88
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Наталія КУКСА, Черкаська медична академія

кандидатка історичних наук, викладачка кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Іванова С. Застосування активних методів навчання у ВНЗ. Інтернет-Освіта-Наука (ІОН-2016): X Міжнародна науково-практична конференція 11–14 жовтня 2016 р., Вінниця. Вінниця: ВНТУ, 2016. С. 203–205. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13367/203-205.pdf

Варакута О. М. Технологія групової форми організації навчальної діяльності студентів на практичних заняттях з географії. Початкова школа, 1999. №10. С. 53–56. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/5580/

Карбованець О.І. Групова форма організації навчання студентів медичних спеціальностей з мікробіології. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Педагогіка, соціальна робота“, 2013. Вип. 27. С. 64–67. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1833/1.pdf

Баталова А.Б., Річкаль Н.М. Організація роботи в малих групах на прикладі вивчення предмету "Прикладна математика". Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів. 2017. Вип. 10. С. 149–152. URL: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/6440/1/31.pdf

Ситнік Т.І. Організація роботи в малих групах майбутніх медичних сестер на заняттях дисциплін гуманітарного циклу. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2022. Вип. 90. С. 123–127.

Пометун О.І., Пироженко Л.В. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ: А.П.Н., 2002.- 134 с.

Карплюк С.О. Групова форма організації навчальної діяльності студентів природничо-математичних дисциплін. Актуальні проблеми математики та методики її викладання: Збірник наукових праць [Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка], 2007. С. 29–34.

Кравченко І . Індивідуальна і групова форми навчання у вихованні студентів. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г Короленка. Серія педагогічні науки, 2006. Вип. 6(53). С. 205–209.