ПЕРЕДАВАННЯ КУЛЬТУРИ У ПІДРУЧНИКАХ З РІДНОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Алі КАДЕМЛІ

Анотація

Анотація. Однією з фунцій турецьких шкільних підручників є забезпечення зв'язку з культурою. Крім того мова є носієм культури, оскільки між мовою та культурою існують тісні взаємозв'язки, зокрема, культура згадується при описі процесів опанування мови, а коли йдеться про процеси набуття культури, то вони постають як невіддільні від рідної мови. У турецькій системі професійних кваліфікацій три із восьми областей компетенцій охоплюють цілі, безпосередньо пов'язані з набуттям культури.


Мета дослідження – схарактеризувати особливості передавання основ культури у підручниках з рідної мови для початкової школи.


Методи. При вивченні теми використовувалися історико-порівняльні методи, теоретичний аналіз та узагальнення.


Оригінальність. Стверджується, що адекватна й творча мовна взаємодія у соціальному та культурному контексті спрямовується на розвиток основних навичок спілкування рідною мовою. Наголошується, що культурні надбання у мовній сфері є вирішальними також в опануванні іноземних мов. Окрема увага приділяється компетенісному забезпеченню реалізації культурної функції в таких галузях культури, як музика, виконавське мистецтво, література та образотворче мистецтво. Цей напрям розглядається як пріоритетний для створення умов самовиражатися людей в цих галузях.


Результати. Освітні програми в Туреччині розробляються відповідно до цілей та основних принципів системи національної освіти. Відповідно, освітньо-професійна програма підготовки вчителів початкової школи передбачає опанування кваліфікаційної складової, яка забезпечує визнання та переймання естетичних та художніх цінностей у творах турецької та світової культури та мистецтва. У цьому контексті важливого значення набувають підручники з рідної мови для початкової школи.


Висновки. Угода ICH (Intangible Cultural Heritage) спрямована на запобігання зникненню культурного багатства, яке існувало протягом тисячоліть завдяки фінансовій та технологічній потужності кількох домінуючих культур по всьому світу, внаслідок того, що нації мають певний тип культури, передаючи його з покоління в покоління. Одним із основних кроків у цій боротьбі за культурне виживання є передавання накопичених культурних цінностей новим поколінням. З цієї причини важливо включати «культурні елементи» до певних тем у підручниках з турецької мови, щоб учні краще пізнавали власну культуру.


Ключові слова: культура; рідна мова; турецьке національне виховання; освітня програма; навчальний план.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАДЕМЛІ, А. (2023). ПЕРЕДАВАННЯ КУЛЬТУРИ У ПІДРУЧНИКАХ З РІДНОЇ МОВИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 153–159. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-153-159
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографія автора

Алі КАДЕМЛІ, Бакінський слов’янський університет

докторант

Посилання

Gleason, H.S.Jr. (1961). An Introduction to Descriptive Linguistics. New Delhi: Oxford and IBH Publishing Company.

Armour-Thomas, E. ve Gopaul-McNicol, S. (1998). Assessing Intelligence: A Bio-Cultural Model. Sage Publications, INC.

Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman.

Alyılmaz, C. (2010). Problems of Teaching Turkish. Turkish Studies, 2010. 5/3: 728–749.

İşeri, K. (2014). Pictures in Turkish Textbooks. T. D. Analyzes within, In Hakan Ülper (Ed.). Ankara: Pegem Academy. 3. b., SS. 81–90.

Şirin, M.R. (2000). Children’s Literature in 99 Questions. İstanbul: Children’s Foundation Publications.

Oğuzkan, A.F. (2010). Children’s Literature. Ankara: Anı Publishing.

Köksal, H. ve Küçükahmet, L. (2011). Subject Area Textbook Review Guide. Ankara: Nobel Publications.

Dilidüzgün, S. (2006). The Contribution of Children’s Books to Children’s Art Education. II. National Child and Youth Literature Symposium, PP. 111–115.

Condon, E.C. (1973). Introduction to Cross Cultural Communication. New Brunswick, NJ: Rogers University Press.

Samovar, L.A., Porter, R.E. ve Jain, N.C. (1981). Understanding intercultural communication. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

Harris, Z.S. (1951). Methods in structural linguistics. University of Chicago Press.

Douglas, B.H. (2000). Principles of language learning and teaching (4th ed.). White Plains, NY: Longman.

Krashen, S.D. (1994). Bilingual education and second language acquisition theory. In Schooling and language-minority students: A theoretical framework (2nd ed., PP. 47-75). Los Angeles: Evaluation Dissemination and Assessment Center, California State University.

Halliday, M. (1973). Exploration in the Function of Language. London: Edward Amold.

Allison, S.R. ve Vining, C.B. (1999). Native American culture and language. Bilingual Review, 24: 193–207.

Greey, M. (1994). Honouring diversity: A cross-cultural approach to infant development for babies with special needs. Toronto: Centennial Infant and Child Centre.

Lu, M. (1998). Language learning in social and cultural contexts. Eric Digest.

Stevick, E. (1982). Teaching and learning languages. New York: Cambridge University Press Web-site: Center for Applied Linguistics: Definition of Terms.

Lado, R. (1957). Linguistics across Cultures. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Thanasoulas, D. (2001). The importance of teaching culture in the foreign language classroom.

Ciccarelli, A. (1996). Teaching culture through language: Suggestions for the Italian language class. Italica, 73(4): 563–576.

Wertsch, J. (1991). Voices of the mind: A sociocultural approach to mediated action. Cambridge: Harvard University Press.

Savignon, S. (1997). Communicative competence: Theory and practice. (6th ed). N.Y.: McGraw Hill.

Tomalin, B., & Stempleski, S. (1993). Cultural Awareness, Oxford: Oxford University Press.

Jerrilou, J. (1979). Living language: USA culture capsules for ESL students: dialogs on life in the United States for students of English as a foreign language. Rowley, MA: Newbury House Publishers.

Taylor, H.D. & Sorensen, J.L. (1961). Culture Capsules. The Modern Language Journal, 45(8): 350–354.

Rost, M. (2002). New Technologies in Language Education: Opportunities for Professional Growth.