БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана МАРИНОВСЬКА

Анотація

У статті схарактеризовано зміни до Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти в аспекті використання базових понять педагогічної інноватики, зокрема, подано авторське визначення поняття «освітня інновація»; розкрито спільні та відмінні риси роботи експериментальних закладів освіти, на базі яких проводить педагогічний експеримент / реалізується інноваційний освітній проєкт; обґрунтовано доцільність введення понять «автор ініціативи», «авторська освітня система», «авторський заклад освіти», що виступають похідними від базового поняття в ієрархії терміносистеми інноватики.


Ключові слова. Освітня інновація, інноваційна діяльність, педагогічний експеримент, інноваційний освітній проєкт, експериментальний заклад освіти, авторський заклад освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАРИНОВСЬКА, О. (2023). БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 11–16. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-11-16
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Оксана МАРИНОВСЬКА, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри менеджменту та освітніх інновацій

Посилання

Коновальчук І.І. Терміносистема базових понять педагогічної інноватики. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Київ–Вінниця, 2011. Вип. 69. Ч. 1. С. 70–75. URL: http://eprints.zu.edu.ua (дата звернення: 30.08.2023).

Мариновська О.Я. Педагогічна інноватика & Менеджмент інновацій: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. 504 с.

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності: наказ МОН України від 07.11.2000 р. № 522 (із змін. і доп., внесеними наказом МОНмолодьспорту України № 1352 від 30.11.2012 р., наказом МОН України № 380 від 31.03.2015 р.) – втратило чинність.

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності: наказ МОН України № 522 від 07.11.2000 р. (у ред. наказу МОН України №994 від 11.07.2017 р.) – втратило чинність.

Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти від 07.07.2023 р. № 1155/40211. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1155-23#Text (дата звернення: 30.08.2023).

Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті: навч. посіб. Київ: Шкільний світ, 2007. 120 с.

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 30.08.2023).

Авторська школа XXI століття: третя хвиля відродження / за заг. ред. Кириленко С.В., Кіян О.І., Омельченко Н.М., Шеремета Ю.А. Київ: Альфа-Віта Груп, 2021. 196 с.

Авторська школа в Україні: наук.-метод. посіб. [авт.-упоряд.: І.Н. Євтушенко, Ю.І. Завалевський, С.В. Кириленко, О.І. Киян, О.Я. Мариновська / за наук. ред. Ю.І. Завалевського]. Київ–Чернівці: Букрек, 2017. 416 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: Академвидав, 2004. 352 с.

Колеснік О.О. Освітні інновації в контексті сучасних наукових досліджень. Наука і освіта: науково-практичний журнал, 2011. 7: 54–56. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/7_2011/14.pdf (дата звернення: 30.08.2023)

Організатору інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: метод. порадник [авт.-упоряд.: І.Н. Євтушенко, Ю.І. Завалевський, С.В. Кириленко, О.І. Кіян, К.В. Ткачук-Таранік]. Київ–Чернівці: Букрек, 2014. 420 с.