ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ІММІГРАНТІВ У КАНАДІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марія БІЛАН

Анотація

Канада є країною, в якій частка іммігрантів є доволі високою, а кількість новоприбулих продовжує зростати. Завдяки політиці інтегрування іммігрантів у суспільство, Канада стала однією із найбільш привабливих для імміграції країн.  Звернення до аналізу міграційної політики цієї країни значно актуалізувалося у зв’язку з тим, що Канада гостинно прийняла українських біженців, що змушені були шукати безпечного притулку через повномасштабну війну, розв’язану Росією проти України.


Метою статті є висвітлення наявних освітніх програм і курсів, що пропонуються дорослим іммігрантам у Канаді для їх успішної інтеграції в суспільство і ринок праці.


Результати. Досліджено низку освітніх програм для дорослих іммігрантів, що реалізуються на федеральному рівні. Проаналізовано співставлено їх основні риси; описано механізми фінансового забезпечення; виокремлено головні недоліки.


З’ясовано, що мовне питання для іммігрантів є найактуальнішим. Тому більшість навчальних програм чи курсів для іммігрантів в Канаді створено з акцентом на удосконалення мовленнєвих навичок. Крім того, усі програми для іммігрантів орієнтовані на вивчення культурних особливостей нового суспільства. Ще однією спільною рисою навчальних програм для іммігрантів є їх фінансування. Оскільки освіта дорослих переважно фінансується федеральним урядом Канади, його фондами, чи урядами провінцій, фінансування навчання дорослих іммігрантів також здійснюється за їх рахунок. За місцем організації та реалізації навчальних програм, їх можна розрізняти, як ті, що проводяться освітніми закладами чи установами та ті, що проводяться за їх межами.  Перші реалізуються на основі само-фінансування, другі – за рахунок роботодавців чи громад.


Висновки. Досвід Канади з успішної інтеграції іммігрантів у суспільство та ринок праці заслуговує ретельнішого вивчення, виокремлення позитивних ідей, їх критичного осмислення та впровадження в практику інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БІЛАН, М. (2023). ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ІММІГРАНТІВ У КАНАДІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 121–127. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-121-127
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Марія БІЛАН, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

здобувачка відділу андрагогіки

Посилання

Canada Statistics and Facts. (2021). Retrieved from: https://manaimmigration.com/immigration/canada-statistics-and-facts/

Бусько, М. (2014). Організація навчання іммігрантів у системі освіти дорослих Канади: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка. 22 с.

Busko, M. (2014). The organization of immigrant education in the adult education system of Canada: Extended abstract of thesis PhD dissertation in Pedagogy. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University. 22 p. (in Ukr.).

Raihan, M.M.H., Chowdhury, N. & Turin, T. C. (2023). Low Job Market Integration of Skilled Immigrants in Canada: The Implication for Social Integration and Mental Well-Being. Societies. 13, 75. DOI: https://doi.org/10.3390/soc13030075

Fleming, D. (2007). Adult immigrant ESL programs in Canada: Emerging trends in the contexts of history, economics and identity. In (Eds. Cummins, J. & C. Davison) The International Handbook of English Language Teaching. New York: Springer. Pp. 181-194.

Cervatiuc, A. (2008). Deconstructing the environment: the case of adult immigrants to Canada learning English, Journal of Identity and Migration Studies. 2(2). Pp. 1-8.

Robitaille, E. (2022). Statistics Canada data shows that immigrants have a high rate of employment. The Voice of Canadian Immigration. Retrieved from: https://www.cicnews.com/2022/11/statistics-canada-data-shows-that-immigrants-have-a-high-rate-of-employment-1131798.html#gs.39fxh0

Cumminns, J. & Davison, C. (2007). International Handbook of English Language Teaching. London: Springer.

StudyCorgi. (2021, November 29). Adult Education for Canadian Immigrants. Retrieved from: https://studycorgi.com/adult-education-for-canadian-immigrants/

Citizenship and Immigration Canada. (2002). Fact sheet: Language Instruction to Newcomers to Canada. Retrieved from: http://www.cic.gc/english/newcomer/linc-fs1.html

Centre for Canadian Language Benchmarks. (2004). ELT Research Project Report. Toronto, Ontario. Retrieved from: https://www.language.ca/wp-content/uploads/2004/12/elt_reportfinal_consolidated.pdf