ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Каніболоцька
Роман Клопов

Анотація


У статті обґрунтовано актуальність навчально-методичного забезпечення процесу неперервної підготовки вчителів іноземної мови відповідно до сучасної системи освіти України. Авторами представлено концепцію технології впровадження навчально-методичного забезпечення іншомовної професійної підготовки сучасного вчителя іноземної мови, який буде конкурентоздатним у новій українській школі. Наголошено, що однією з визначальних умов реалізації практичних стратегічних завдань модернізації освіти є підготовка майбутніх вчителів іноземної мови. А в зв’язку з розширенням інформаційного простору в системі неперервної освіти все більшого значення набуває компетентнісний підхід щодо професійного розвитку майбутніх учителів будь-яких спеціальностей, серед іншого і щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Указані технології навчально-методичного забезпечення є основою сучасного суспільного розвитку, а їхні засоби сприяють удосконаленню особистісних якостей людини, варіативності та індивідуалізації освіти.
Авторами висвітлено сучасні підходи до формування іншомовної професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови засобами змішаного навчання, сучасними формами формальної та неформальної освіти, інформаційними технологіями та ін. Представлені авторами дослідження сучасних навчально-методичних засобів уможливили розробку та впровадження в освітній процес організаційної моделі неперервного професійного навчання майбутніх учителів іноземної мови з метою підвищення рівня їх професійної компетентності та готовності до неперервної професійної іншомовної діяльності. Деталізовано елементи та послідовність упровадження навчально-методичного забезпечення щодо неперервної професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в Запорізькому національному університеті. Дослідження було проведено в межах Національного проєкту Erasmus+ KA2 за темою «Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України», який упроваджено в Запорізькому національному університеті.


##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Каніболоцька, О., & Клопов, Р. (2023). ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 77–83. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-3-77-83
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ольга Каніболоцька, Запорізький національний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка завідувачка катедри викладання другої іноземної мови

Посилання

Про вишу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Безкоровайна Л.В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців туризмознавства у вищих навчальних закладах: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 – Теорія і методика проф. освіти». Запоріжжя, 2018. 717 с.

Kolodii I., Yastrubetska H., Kanibolotska O., Kubitskyi S., & Kolomiiets T. Complex system of quality control of specialists' training at HEI: project organization and functioning. Laplage em Revista (International), 20121. vol. 7, No. 3B, Sept.– Dec. Pp. 594-603.

Trubitsyna O., Kanibolotska O., Zozulia I., Stadnii A., Martynenko M. Professional Foreign-Language Training as a Component of Higher Vocational Education. International Journal of Higher Education, 2020. Vol. 9. No 7. РР. 187–195.