СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СИНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТА, ВИКЛАДАЧА І ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ігор Васильович Гевко

Анотація

Створення і успішний розвиток сучасної системи забезпечення професійної ідентифікації є важливим завданням системи вищої освіти. На основі цих положень можна стверджувати, що сучасна освіта покликана стверджувати сутність людини, -особистість, яка здатна до подальшого самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації. Таким чином формується тенденція, що визначається пріоритетом людини, яка вимагає становлення нових підходів до професійної підготовки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гевко, І. В. (2016). СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СИНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТА, ВИКЛАДАЧА І ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/948
Розділ
Статті
Біографія автора

Ігор Васильович Гевко, Тернопільский національний педагогічний університет імені В. Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Айзенберг А.Я. Самообразование: история, теория и современные проблемы : [учеб.пособие для вузов] / А. Я. Айзенберг. – М. : Высшая школа, 1986. – 126 с.

Борисов В.В. Формування готовності вчителя до дослідницької педагогічної діяльності в умовах поетапної підготовки студентів педагогічного вузу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В. Борисов // Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1997.– 22 с.

Борисова С.В. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі профільного трудового навчання старшокласників : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.В. Борисова ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ : [б. и.], 2006. – 302 с.

Вооглайд Ю. Как систематизировать методы образования взрослых / Ю. Вооглайд // Методы в деле повышения квалификации : сб. науч. тр. – Таллинн : Валгус, 1986. – Т. 2. – С. 283–287.

Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lpehea.in.ua/sites/default/files/documents/2014/10/07/vsemyrnaya_deklaracyya_o_vysshem_obrazovanyy_dlya_xxi_veka-1.pdf.

Коротяєв Б. І. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя: монографія / Б. І. Коротяєв, В.С. Курило. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 308 с.

Словарь-справочник по педагогике / Авт.-сост. В.А. Мижериков; под общ. ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Сфера, 2004. – 448 с.

Тхоржевський Д.О. Яким має бути зміст освітньої галузі «Технології» / Д.О. Тхоржевський // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2000. – №3. – С. 7 – 10.