Напрям «Професійна освіта»

Опубліковано: 21.06.2016

ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ПОЛІКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Вячеслав Вікторович Борисов, Світлана Володимирівна Борисова, Яна В’ячеславівна Бобилева

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД В НАВЧАННІ ПРИ ОПАНУВАННІ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Світлана Олександрівна Рукасова, Світлана Єгорівна Полякова, Наталія Сергіївна Рощина