СОЦІАЛЬНО-ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В СТРУКТУРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина Сергіївна Гордєєва

Анотація

У статті розкриваються основні складові соціально-духовних цінностей у структурі фізичної культури і спорту особистості студента, розглядається соціальна галузь, як фізична культура і спорт, у процесі освоєння якої настільки багатогранно розкриваються індивідуальні особистісні якості та особливості людини; пропонується, специфіку даної галузі максимально використовувати в практиці викладання. Також розглядається система цінностей, установок і мотивів поведінки студентської молоді, ступінь її відповідальності за дії та вчинки у відношенні до самих себе та інших людей узгоджується з ідеями поваги, свободи, добра, любові, прекрасного, культури здорового способу життя

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гордєєва, К. С. (2016). СОЦІАЛЬНО-ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА В СТРУКТУРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/949
Розділ
Статті
Біографія автора

Катерина Сергіївна Гордєєва, Донбаський державний педагогічний університет

теоретичних методичних основ фізичного виховання і реабілітації, кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посилання

Грибан Г.П. Методологічні аспекти духовності у сфері фізичної культури та спорту / Г.П. Грибан // Олімпійський спорт і спорт для всіх: тези доповідей ІХ Міжнародного наукового конгресу, Київ, Україна. – К. : Олімпійська література, 2005. – С. 54.

Виленский, М.Я. Основные сущностные характеристики педагогической технологии формирования физической культуры личности / М. Я. Виленский, Г. М. Соловьев // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2001. – № 3. – С. 2–7.

Ярмолинский, В. И. Формирование физической культуры личности в системе непрерывного образования: проблемы и решения / В. И. Ярмолинский // Труды национального института образования. – Серия 2, Социокультурное образование. – Вып. 2, Модели и методики. – 2011. – С. 142–154.

Баранівський Ф.В. Соціокультурні та духовні виміри особистості / Ф.В. Баранівський // Духовність як основа консолідації суспільства. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників: міжвід. наук. зб. – К. : НДІ «Проблеми людини», 1999. – Т 16. – С. 50–60.

Грибан Г.П. Життєдіяльність та рухова активність студентів [монографія] / Г.П. Грибан. – Житомир : Рута, 2009. – 594 с.

Грибан Г.П. Соціальні та духовні виміри особистості студента у фізичному вихованні та спорті / Г.П. Грибан // Спортивний вісник Придністров’я: наук.-теорет. журнал Дніпропетров. держ. ін-ту фізичної культури і спорту, 2007. – № 2–3. – С. 78–81.

Соловьев Г. М. Формирование социально-духовных ценностей здоровьесберегающей жизнедеятельности студенческой молодежи средствами физической культуры: монография / Г. М. Соловьев, И. Р. Тарасенко. – М. : Илекса, 2010. – 193 с.

Соловьев Г. М. Теоретический аспект системно-структурных составляющих физической культуры личности / Г. М. Соловьев // Физическая культура и здоровье. – 2012. – № 4. – С. 51–57.