ПРОСТІР ДИТИНСТВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА АДАПТАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Рузана Саргісовна Гулян

Анотація

У статті розглянуто поняття простору дитинства та його впливу на адаптацію дітей до умов дошкільного навчального закладу. Автором проаналізовано дослідження таких вчених як Г. Андрєєвої, А. Мудрика, І. Рогальської, та ін. Розглянуто залежність процесу адаптації та особистісного розвитку індивіда від організації простору дитинства

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гулян, Р. С. (2016). ПРОСТІР ДИТИНСТВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА АДАПТАЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/950
Розділ
Статті
Біографія автора

Рузана Саргісовна Гулян, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студентка

Посилання

Архипова С. П. Соціальна педагогіка: навч. – метод. посібник / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода. – Черкаси; Ужгород: «Мистецька лінія», 2002. – 268 с.

Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч. посіб / І. М. Богданова. – К.: «Знання», 2008. – 343 с.

Данюшенков В. С. Современные представления о социальном пространстве / В. С. Данюшенков, Н. В. Иванова // Педагогика. – 2004. – №9. – С. 28–33.

Демакова И. Д. Гуманизация пространства детства / И. Д. Демакова // Народное образование. – 2001. – №4. – С. 13–18.

Івченко А. О. Тлумачний словник української мови / А. О. Івченко. – Харків: Фоліо, 2006. – 540 с.

Кононко О. Л. Збережемо простір дитинства / О. Л. Кононко // Дошкільне виховання. – 2004. – №1. – С. 6–7.

Мудрик А. В. Социализация человека как проблема / А. В. Мудрик // Социальная педагогика. 2005. - №4. – С. 45–57.

Мухина В. С. Возрастная психология / В. С. Мухина. – М.: «Академия», 1997. – 432 с.

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. І. Поніманська. – К.: «Академвидав», 2006. – 456 с.

Рогальська І. П. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві: сутність, специфіка, супровід. Монографія / І. П. Рогальська. – К.: «Міленіум», 2008. – 400 с.

Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник. Укладачі: В. М. Піча, Ю. В. Піча, Н. М. Хома та ін. За заг. ред. В. М. Пічі. – К.: «Каравела», 2002. – 480 с.