УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАСАДАХ КОМПЕ-ТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталя Анатоліївна Несторук

Анотація

У статті розглядаються сучасні тенденції в підготовці фахівців, аналізується питання якісного навчання майбутніх кваліфікованих робочих на засадах компетентісного підходу, з’ясовуються умови реалізаціі в практику навчально-виховного процесу ПТНЗО та презентується результат його реального застосування на практиці.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Несторук, Н. А. (2016). УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАСАДАХ КОМПЕ-ТЕНТІСНОГО ПІДХОДУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/961
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталя Анатоліївна Несторук, Соледарський професійний ліцей

кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії

Посилання

Несторук Н. А. Експериментальні дослідження в контексті формування електромеханічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів : [Електронний ресурс] / Н. А. Несторук // Народна освіта : Електронне нау-кове фахове видання. – 2013. – Вип. №3 (21). - Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1451.

Несторук Н. А. Экспериментальные исследования в процессе изучения технических дисциплин – необхо-димое условие качественной подготовки будущих инженеров-педагогов электромеханического профиля / Н. А. Несторук // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. Серия «Педагогика и психология». – 2013. – № 2(13). – С. 225–227.

Артюшина М.В. Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів професійно- тех-нічного навчального закладу / М.В. Артюшина, І.Б. Дремова, Т.М. Герлянд, П.Г. Лузан, І.А. Мося, Л.А. Романов, М.Л. Ростока, О.А. Слатвінська, О.О. Сліпич. – К.: ІПТО НАПН України, 2015. – 198 с.

Закон України «Про професійно-технічну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/103/98.

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е. Лебедев // Школьные технологии. – 2004. – №5. – С. 3–12.

Коган Е.Я. Компетентностный подход и новое качество образования / Е.Я. Коган // Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию / Под ред. А. В. Великановой. – Самара: Профи, 2001. – С. 23–27.

Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании // Интернет-журнал «Эйдос» [Электронный ресурс]. – Режим доступу ресурсу: eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm.

Иванов Д.А., Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, по-нятия, инструментарий: Учебно-методическое пособие. – М.: АПКиПРО, 2003. – 101 с.

Эрганова Н. Е. Методика изучения электрических цепей в курсе электротехники средних ПТУ (на примере подготовки рабочих радиотехнического профиля) : Дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. – Казань, 1985. – 196 c.

Интегративный подход к обучению : [Электронный ресурс] // НЭС. Безрукова В. С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). – 2000. – Режим доступа : http://didacts.ru/dictionary/1010/word/integrativnyi-podhod-k-obucheniyu.