ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ФЛОТУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Миколаївна Демченко

Анотація

У статті науково осмислено феноменологію професійної діяльності саме фахівців морського флоту. Окреслено деякі проблемні питання, пов’язані із ресурсами вищої школи щодо підготовки фахівців морського флоту до компетентної професійної діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Демченко, О. М. (2016). ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОГО ФЛОТУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (6). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/952
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Миколаївна Демченко, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

кафедра загальної і соціальної педагогіки та початкової освіти, аспірантка

 

Посилання

Аверочкіна Т. В. Шляхи імплементації міжнародно-правових стандартів професійної підготовки плавскладу в українському законодавстві: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Аверочкіна Тетяна Володимирівна. – О., 2006. – 172 с.

Sekimizu K. World maritime day 2015 maritime education and training [Electronic resourse] / K. Sekimizu. – Accessed mode : http://www.imo.org/en/About/Events/WorldMaritimeDay/Documents/2015%20WMD/website%20message%20WORLD%20MARITIME%20DAY%202015.pdf.

Кулакова М. В. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Кулакова Майя Володимирівна. – О., 2006. – 248 с.

Haun E. Education and Training the Theme for World Maritime Day [Electronic resourse] / E. Haun. – June 19, 2014. – Accessed mode : http://www.marinelink.com/news/education-training-theme371436.aspx

Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: учеб. пособие. –2-е изд., перераб. / Э. Ф. Зеер. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО “МОДЭК”, 2003. – 480 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М.: Смысл, Академия, 2005. – 352 с.

Профессиональная компетентность // Энциклопедия профессионального образования : в 3 т. / [под ред. С. Я. Батышева]. – М. : Профессиональное образование, 1999. – Т. 2. – 488 с.

Попова О. П. Особливості професійної діяльності майбутніх судноводіїв і сутність їх професійної компетентності / О. П. Попова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвтній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 17. – С. 351-357.

Побідаш А. Ю. Дослідження особливостей впливу основних стрес-факторів професійної діяльності моряків / А. Ю. Побідаш // Проблеми загальної та педагогічної психології, 2011. – Т. ХІІІ, Ч. 7. – С. 150-157.

Криворучко П. П. Психологічне забезпечення професійної діяльності корабельних спеціалістів у тривалому плаванні: дис. ... канд. психол. наук : 20.02.02 / Криворучко Петро Петрович. – К., 1998. – 263 с.