ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інна ЧЕМЕРИС

Анотація

Обґрунтовано актуальність та необхідність формування професійної іншомовної компетенції майбутніх журналістів в умовах глобалізації.


Виокремлено редакторську (забезпечення ідейної спрямованості видання, тематики, проблематики, правка матеріалів тощо); організаторську (масова робота, ділові стосунки, пошук рекламодавця тощо); авторську (тексти, макетування, створення сюжетів радіо чи телепередач тощо), коректорську види діяльності журналістів, що зумовлює вибір методів формування іншомовної комунікативної компетенції фахівців-медійників.


Запропоновано використовувати певні форми ознайомлення студентів-журналістів із базовими поняттями аналізу та створення медійного тексту, дослідження журналістської термінології, лексичних, граматичних та стилістичних особливостей заголовків.


Схарактеризовано особливості удосконалення іншомовної комунікативної компетенції студентів у рольових іграх, опрацювання розуміння студентів різниці висвітлення інформації та вибору тем залежно від формату видання (широкоформатне/ таблоїдне видання) та його цільової аудиторії.


Запропоновано форми роботи для розмежування понять упередженості, об’єктивності, суб’єктивності, факту та судження.


Досліджено можливості використання різних видів інтерв’ю задля розвитку професійної іншомовної комунікативної компетенції. Висвітлено особливості планування та написання замітки.


Виокремлено основні відмінності «нових медіа» та запропоновано види роботи із ними.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЧЕМЕРИС, І. (2022). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 96–101. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-96-101
Розділ
Статті
Біографія автора

Інна ЧЕМЕРИС, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов

Посилання

Онкович Г.В. Професійно-орієнтована медіаосвіта у вищій школі. Вища освіта України, 2014. № 2. С. 80-87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2014_2_14

Ворошилов В.В. Журналистика. 7-е изд. М.: КНОРУС., 2010. 496 с.

Жирун О.А. Комунікативна компетентність редактора: структура та принципи. Вісник НТУУ „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2002. Вип. 3. С. 121–128.

Потятиник Б.В. Інтернет-журналістика. Межі професії. Медіакритика, 2010. URL : http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/internet-zhurnalistyka-mezhi-profesiyi.html

Чабаненко М.В. Як поліпшити українські інтернет-видання. Медіакритика, 2009. URL: http://www.mediakrytyka.info/drukovani/yak-polipshyty-ukrayinski-internet-vydannya.html

Kulish I., Nekoz I., & Koroliuk H. Scaffolding Strategies as an Effective Technology in Teaching ESP. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 2021. №2. С. 42–48. URL: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4262

Иманова С.Р. (2021). Межкультурная компетенция: роль СМИ в повышении компетенции студентов через обучение английскому языку. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 2021. №2. С. 25–30. URL: https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4259

Чемерис І.М. Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2008. 248 с.

Ceramella N., Lee E. Cambridge English for the Media. 2008. URL: http://www.knidka.info/cambridge-university-press/cambridge-english-for-the-media-student-s-book/

Чемерис І.М. Формування професійної іншомовної компетенції студентів-журналістів: аналіз медійного дискурсу. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Черкаси, 31 травня 2021 року). Черкаси, 2021. С. 171–173 (Електронна книга).

Sharrock D. Is it a bird, is it a plane? No, it’s Maduro in a cape! The Times, 2022, January 20. Retrieved from: https://www.thetimes.co.uk/article/is-it-a-bird-is-it-a-plane-no-its-nicolas-maduro-in-a-cape-2w03mxslh

Safi M. How MI5 uncovered a Chinese ‘agent’ in parliament. The Guardian, 2022, January 20. Retrieved from: https://www.theguardian.com/news/audio/2022/jan/20/how-mi5-uncovered-chinese-agent-parliament-podcast

Wade, M. Edinburgh University boss urged to defend academics in race review row. The Times, 2022, January 20. Retrieved from: https://www.thetimes.co.uk/article/edinburgh-university-boss-urged-to-defend-academics-in-race-review-row-fmjpql95s

Ufberg M. Like witnessing a birth in a morgue. The Guardian, 2022, January 20. Retrieved from: https://www.theguardian.com/environment/2022/jan/20/joshua-trees-climate-crisis-wildfires

Aaronovich D. Covid’s given us a nasty case of illiberalism. The Times, 2022, January 20. Retrieved from: https://www.thetimes.co.uk/article/dont-write-off-the-populist-tub-thumpers-just-yet-bssx26mtt

Макгаффі Ю. Медіашкола НВ. Як зробити онлайн-проєкт популярним. Робота з контентом в інтернет медіа. Prometheus. URL: https://www.youtube.com/watch?v=OJSWAJtTPcU&ab_channel=Prometheus