Опубліковано: 20.01.2016

The quality of higher education: general tendency of contemporaneity

Larysa Evgenivna Sigaeva, Tetyana Ivanivna Bilobrovko

Educational establishment of State Emergencies Service of Ukraine: nowadays problems

Maryna Hryhorivna Tomenko, Olha Hryhorivna Melnyk, Grygoriy Petrovych Chepurny